Kukkolanjärven Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Show simple item record

dc.contributor.author Pitkänen, Marja-Liisa
dc.date.accessioned 2013-11-26T10:38:17Z
dc.date.available 2013-11-26T10:38:17Z
dc.date.issued 2007-10-25
dc.identifier.isbn 978-952-11-2817-2 fi
dc.identifier.issn 1796-1807 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42155
dc.description.abstract Kukkolanjärven Natura 2000 –alue (47 ha) on lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue (SPA-alue), jolla on merkitystä sekä lintujen pesimäalueena että muutonaikaisena levähdysalueena. Alueella tavataan myös luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja eläinlajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Euroopan Unionin Life Luonto –rahaston osarahoittamassa Pirkanmaan arvokkaiden lintuvesien kunnostus ja hoito –hankkeessa on Kukkolanjärvelle laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma yhteistyössä alueen omistajien ja muiden käyttäjätahojen kanssa. Suunnitelmaan on koottu tietoa mm. alueen aiemmista ja nykyisistä luontoarvoista ja käytöstä. Suunnitelmassa esitetään alueen hoitotoimiksi vierasperäisten pienpetojen pyyntiä, vesialueen kunnostamista vesilinnuille ja kahlaajille sopivaksi pesimä- ja levähdysympäristöksi, rantaluhtien pensaikon raivausta ja rantalaidunnusta. Suunnitelmassa on myös arvioitu hoitotöiden vaikutuksia sekä linjattu jatkoseurantaa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Pirkanmaan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries PIRra 1/2007 fi
dc.title Kukkolanjärven Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa Natura 2000 fi
dc.subject.ysa luontoarvot fi
dc.subject.ysa linnusto fi
dc.subject.ysa hoito fi
dc.subject.ysa kunnostus fi
dc.subject.ysa käyttö fi
dc.subject.ysa seuranta fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PIRra_1_2007.pdf 2.727Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record