Our People – a Tight-knit Family under the Same Protective Roof : A Critical Study of Gendered Conceptual Metaphors at Work in Radical Right Populism

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9564-1
Title: Our People – a Tight-knit Family under the Same Protective Roof : A Critical Study of Gendered Conceptual Metaphors at Work in Radical Right Populism
Alternative title: Vårt folk - en tätt sammansvetsad familj som finner skydd i dess gemensamma hem : En kritisk studie av könade begreppsliga metaforer inom högerradikal populism
Author: Norocel, Cristian
Other contributor: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-12-20
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9564-1
http://hdl.handle.net/10138/42162
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Contemporary globalisation processes witness the articulation of an allegedly homogeneous totality that has coalesced in direct opposition to the very globalisation processes that have enabled it. This totality is commonly labelled our people and reunites the citizens inhabiting the political social cultural space of a specific polity. Radical right populist parties - claiming to defend the political interests of the people - have gained increasing visibility and acceptance across Europe. Particularly salient among the symbols these parties have employed to portray their ideological stances is the depiction of the people as the tightly knit family, under the guardianship of a man/father/leader, sheltered together under their home s protective roof. However, there is a lack of gender sensitive research on radical right populist ideology. The present study consequently aims to uncover the means through which both concepts - that of family, and respectively people - are discursively gendered, in the sense that they reify gender based distinctions, thereby naturalising the traditional hierarchal gender binary. The dissertation focuses on two case studies: the Greater Romania Party (Partidul România Mare, PRM) and the Sweden Democrats (Sverigedemokraterna, SD). It examines how the leaders of radical right populist parties in Romania and in Sweden explain discursively with the aid of conceptual structures particularly, the conceptual metaphor of THE NATION IS A FAMILY and adjoining metaphorical clusters - their ideological conception of the hierarchical gender binary. The present study represents in other words an interdisciplinary dialogue between political science - particularly the study of radical right populism; communication studies - mainly the relationship between the radical right populist leader and contemporary media logic; conceptual metaphor theory - especially the critical analysis of conceptual metaphors, enriched with a genealogical perspective; from a decidedly feminist vantage point.De pågående globaliseringsprocesserna har gett upphov till ett allt större motstånd bland en påstådd homogen enhet som benämns vårt folk och som binder samman medborgarna som bebor landet och som delar dess politiska, sociala och kulturella egenskaper. I detta sammanhang har de högerradikala populistiska partierna som påstår sig försvara folkets verkliga politiska intressen och vilja fått en allt större synlighet och ökat stöd bland väljarna över hela Europa. Partiernas ökade inflytande har även medfört en växande främlingsfientlighet och ett ökat motstånd mot jämställdheten mellan könen. En vanligen förekommande berättelse som de högerradikala populistiska partierna använder sig av för att kommunicera sin ideologi, är att beskriva vårt folk och folkets hem som en tätt sammansvetsad familj som ligger under en manlig ledares förmyndarskap och att denna familj finner skydd och trygghet i dess gemensamma hem - folkhemmet. När partierna framställer denna berättelse tar de ofta hjälp av begreppsliga metaforer som förmedlar komplicerade och abstrakta resonemang på ett enkelt och lättbegripligt sätt till väljarkåren. I avhandlingen analyseras de begreppsliga metaforer som partiledarna inom två europeiska högerradikala partier, Sverigedemokraterna i Sverige och Storrumänska partiet i Rumänien, har använt sig av i partitidningarnas ledare. Studien visar att partiledarna i både Sverige och Rumänien ofta hänvisar till folket och att de då använder sig av den begreppsliga metaforen NATIONEN ÄR EN FAMILJ där nationen jämförs med en traditionell familj i vilken männen ofta beskrivs som mittpunkten. När partiledarna beskriver folket verkar de på ytan hänvisa till arbetarklassen, men den beskrivna arbetarklassen rymmer endast den etniska majoritetsbefolkningens arbetare. Betoningen ligger istället på att skydda folkets etniska renhet där kvinnorna som tillhör majoritetsbefolkningen förbjuds att beblanda sig med och föda den manlige Andres avkomma. Medan männen förväntas försvara kvinnorna och säkerställa nationens överlevnad och fortplantning. En annan slutsats i studien berör skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och Storrumänska partiet. I detta fall pekar analysen på att det inte finns en grundläggande skillnad mellan hur man inom ideologin beskriver det hierarkiska samspelet mellan könen, utan snarare en viss variation på samma tema. I Rumänien använder partiledaren ofta den begreppsliga metaforen den STRÄNGE FADERN när han beskriver partiets ideologi och partiledarens roll i relation till folket. I Sverige används istället den begreppsliga metaforen den KONSERVATIVE SONEN av partiledaren i detta sammanhang. Avhandlingen är tvärvetenskaplig och berör statsvetenskap, kommunikationsstudier, och lingvistik utifrån ett uttalat genusperspektiv.
Subject: statsvetenskap
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ourpeopl.pdf 1.451Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record