SYKE Policy Brief - Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan (2014-)

 

SYKE Policy Brief on päättäjille ja asiantuntijoille suunnattu kannanotto, jossa esitetään tiiviissä ja hyvin perustellussa muodossa SYKEn näkemys jostain ajankohtaisesta kysymyksestä. Siinä esitetään käsiteltävään aiheeseen liittyvät tärkeimmät näkökohdat, johtopäätökset ja SYKEn suositukset toimenpiteiksi. Sarja julkaistaan SYKEn verkkosivuilla ja painettuna.

 

SYKE Policy Brief is a concise summary of a particular issue, the policy options to deal with it, and some recommendations on the best option. It is aimed at government policymakers and others who are interested in formulating or influencing policy.

Recent Submissions

 • Lehtoranta, Suvi; Laukka, Vuokko; Fjäder, Päivi; Äystö, Lauri; Grönroos, Juha; Ekholm, Petri; Laitinen, Jyrki; Valve, Helena; Alhola, Katriina; Kauppi, Sari (Finnish Environment Institute SYKE, 2022)
  SYKE Policy Brief 30 Nov. 2022
  Water management solutions need to be improved. New technologies in wastewater and sewage sludge treatment would enable more efficient nutrient recovery, allowing them to be utilised in food production and industry due to their greater degree of purity. This would also reduce negative environmental impacts. The recovery of nutrients would increase security of supply in an uncertain world situation, where the availability of nutrients can become even more difficult.
 • Lehtoranta, Suvi; Laukka, Vuokko; Fjäder, Päivi; Äystö, Lauri; Grönroos, Juha; Ekholm, Petri; Laitinen, Jyrki; Valve, Helena; Alhola, Katriina; Kauppi, Sari (Suomen ympäristökeskus, 2022)
  SYKE Policy Brief 30.11.2022
  Vesihuoltoratkaisuja on muutettava. Uusilla jätevesien ja jätevesilietteen käsittelyn tekniikoilla ravinteet saataisiin talteen nykyistä tehokkaammin ja puhtaampina, ja ne pystyttäisiin hyödyntämään ruuan tuotannossa ja teollisuudessa. Samalla ympäristöhaitat vähenisivät. Ravinteiden talteenotto lisäisi huoltovarmuutta epävarmassa maailmantilanteessa, jossa ravinteiden saatavuus voi entisestään vaikeutua.
 • Primmer, Eeva; Schulman, Leif; Furman, Eeva; Seppälä, Jyri; Hildén, Mikael; Kaljonen, Minna; Kautto, Petrus; Kivimaa, Paula; Korhonen-Kurki, Kaisa; Lyytimäki, Jari; Tainio, Marko (Suomen ympäristökeskus, 2021)
  Suomen ympäristökeskuksen Policy Brief 9.12.2021
  On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta kokonaisvaltaiseen kestävyysmurrokseen. Kestävyysmurroksella tarkoitetaan yhteiskuntamme kaikkien järjestelmien ripeää sovittamista ympäristön kantokyvyn rajoihin. Vain näin pystymme torjumaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa ja takaamaan hyvän tulevaisuuden tuleville sukupolville. Kestävyysmurroksen aikaansaamiseen tarvitaan kaikki mukaan. Muutoksen tulee perustua tutkittuun tietoon, ja se tulee toteuttaa reilusti.
 • Primmer, Eeva; Schulman, Leif; Furman, Eeva; Seppälä, Jyri; Hildén, Mikael; Kaljonen, Minna; Kautto, Petrus; Kivimaa, Paula; Korhonen-Kurki, Kaisa; Lyytimäki, Jari; Tainio, Marko (Finnish Environment Institute, 2021)
  Finnish Environment Institute Policy Brief 9.12.2021
  It is time to move beyond solving environmental problems one by one, to systemic sustainability transformations. Sustainability transformations are about rapidly fitting societal systems to match the carrying capacity of ecosystems. This is paramount for combating climate change and biodiversity loss and for securing a good future for generations to come. Making sustainability transformation happen needs everyone to join these efforts. The change should be based on research and it should be carried through in a just manner.
 • Vierikko, Kati; Helminen, Ville; Oinonen, Kari; Faehnle, Maija; Karhinen, Santtu; Kopperoinen, Leena; Mela, Hanna; Nieminen, Hanna; Pekkonen, Minna; Rehunen, Antti; Ruokamo, Enni; Saarikoski, Heli; Salminen, Jani; Silander, Jari; Strandell, Anna (Suomen ympäristökeskus, 2021)
  SYKE Policy Brief 12.5.2021
 • Kaljonen, Minna; Salminen, Jani; Alhola, Katriina; Knuuttila, Seppo; Toivonen, Marjaana; Furman, Eeva (Finnish Environment Institute, 2020)
  SYKE POLICY BRIEF / 31.08.2020
 • Kaljonen, Minna; Salminen, Jani; Alhola, Katriina; Knuuttila, Seppo; Toivonen, Marjaana; Furman, Eeva (Suomen ympäristökeskus, 2020)
  SYKE POLICY BRIEF / 31.08.2020
 • Pekkonen, Minna; Koljonen, Saija; Raunio, Anne; Kostamo, Kirsi; Soimakallio, Sampo (Finnish Environment Institute, 2019)
  SYKE POLICY BRIEF / 20.11.2019
 • Pekkonen, Minna; Koljonen, Saija; Raunio, Anne; Kostamo, Kirsi; Soimakallio, Sampo (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  SYKE POLICY BRIEF / 20.11.2019
 • Berg, Annukka; Antikainen, Riina; Kauppi, Sari; Kautto, Petrus; Myllymaa, Tuuli; Ruokamo, Enni; Salo, Hanna; Savolainen, Hannu (Finnish Environment Institute, 2019)
  SYKE Policy Brief 30.09.2019
 • Berg, Annukka; Antikainen, Riina; Kauppi, Sari; Kautto, Petrus; Myllymaa, Tuuli; Ruokamo, Enni; Salo, Hanna; Savolainen, Hannu (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  SYKE Policy Brief 30.09.2019
 • Silvo, Kimmo; Jouttijärvi, Timo; Nystén, Taina; Kauppi, Sari; Kontula, Tytti; Oinonen, Kari; Jantunen, Jorma; Hellsten, Seppo; Krogerus, Kirsti; Leppänen, Matti; Lehtoranta, Jouni (Finnish Environment Institute, 2019)
  SYKE Policy Brief 28.8.2019
 • Silvo, Kimmo; Jouttijärvi, Timo; Nystén, Taina; Kauppi, Sari; Kontula, Tytti; Oinonen, Kari; Jantunen, Jorma; Hellsten, Seppo; Krogerus, Kirsti; Leppänen, Matti; Lehtoranta, Jouni (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  SYKE Policy Brief 28.8.2019
 • Nystén, Taina; Äystö, Lauri; Laitinen, Jyrki; Mehtonen, Jukka; Alhola, Katriina; Leppänen, Matti; Perkola, Noora; Vieno, Niina; Sikanen, Tiina; Yli-Kauhaluoma, Jari; Karlsson, Sanja; Virtanen, Virpi; Teräsalmi, Eeva (Finnish Environment Institute, 2019)
  SYKE Policy Brief 17.5.2019
 • Nystén, Taina; Äystö, Lauri; Laitinen, Jyrki; Mehtonen, Jukka; Alhola, Katriina; Leppänen, Matti; Perkola, Noora; Vieno, Niina; Sikanen, Tiina; Yli-Kauhaluoma, Jari; Karlsson, Sanja; Virtanen, Virpi; Teräsalmi, Eeva (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  SYKE Policy Brief 17.5.2019
 • Oinonen, Kari; Helminen, Ville; Nissinen, Ari; Paloniemi, Riikka; Rekola, Aino; Rehunen, Antti; Saarela, Sanna-Riikka; Salminen, Jani; Tiitu, Maija (Finnish Environment Institute, 2019)
  SYKE Policy brief 8.4.2019
 • Oinonen, Kari; Helminen, Ville; Nissinen, Ari; Paloniemi, Riikka; Rekola, Aino; Rehunen, Antti; Saarela, Sanna-Riikka; Salminen, Jani; Tiitu, Maija (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  SYKE Policy Brief 8.4.2019
 • Raunio, Anne; Jäppinen, Jukka-Pekka; Ahlroth, Petri; Kostamo, Kirsi; Mykrä, Heikki (Finnish Environment Institute, 2019)
  SYKE Policy Brief 28.3.2019
 • Raunio, Anne; Jäppinen, Jukka-Pekka; Ahlroth, Petri; Kostamo, Kirsi; Mykrä, Heikki (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  SYKE Policy Brief 28.3.2019
 • Furman, Eeva; Häyhä, Tiina; Hirvilammi, Tuuli (Finnish Environment Institute, 2018)
  SYKE Policy Brief

View more