Ympäristön tila Suomessa 2013

Show simple item record

dc.contributor.author Putkuri, Eija
dc.contributor.author Lindholm, Matti
dc.contributor.author Peltonen, Aino
dc.date.accessioned 2013-12-05T10:41:09Z
dc.date.available 2013-12-10T22:00:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-11-4239-0
dc.identifier.issn 2323-8909
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42264
dc.description.abstract Tämä julkaisu on tiivis yleistajuinen katsaus Suomen ympäristön tilaan vuonna 2013. Siihen on koottu tärkeimpiä indikaattoreita, joiden perusteella voi arvioida Suomen ympäristön tilaa, sen kehityssuuntia ja suojelutoimien riittävyyttä. Indikaattorit edustavat kahdeksaa eri teemaa: Luonnonvarat, Ilmastonmuutos ja energia, Yhdyskuntarakenne, Ilman epäpuhtaudet, Makea vesi ja meri, Luonnon monimuotoisuus, Kemikaalit ja haitalliset aineet sekä Vihreä talous. Moni julkaisun indikaattoreista osoittaa, että Suomen ympäristön tila on menossa parempaan suuntaan. Esimerkiksi päästöt ilmaan ja vesiin ovat vähentyneet selvästi viime vuosikymmeninä. Monet kuormitukselle asetetuista tavoitteista on joko jo saavutettu tai saavuttaminen vaikuttaa mahdolliselta tavoitevuoteen mennessä. Myönteistä kuvaa synkentää se, että kaikkein vakavimmat ongelmat – ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen – ovat yhä ratkaisematta. Näiden osalta on myös suurimmat ongelmat tavoitteiden saavuttamisessa. Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttäminen on ollut pyrkimyksenä jo useana vuotena, mutta toistaiseksi tavoitetta on aina jouduttu siirtämään eteenpäin. Ilmastonmuutokseen liittyen tavoitteena on ollut, että maapallon keskilämpötila nousisi korkeintaan kaksi astetta vuoteen 2100 mennessä. Nykyisillä toimilla tämän tavoitteen saavuttaminen vaikuttaa mahdottomalta. Viime vuosina ympäristön tilaan on vaikuttanut vuonna 2008 alkanut talouskriisien jatkumo. Vaikutukset ovat olleet sekä myönteisiä että kielteisiä; samalla kun taantuma on vähentänyt luonnonvarojen käyttöä ja muuta ympäristön kuormitusta, se on myös hidastanut monia ympäristöpolitiikan prosesseja, kuten kansainvälistä ilmastonsuojelua. Euroopan unionin ympäristötietodirektiivi velvoittaa jäsenmaat tarjoamaan kansalaisille tietoa ympäristön tilasta. Tämä julkaisu on osa tuon velvoitteen täyttämistä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries SYKEn julkaisuja 1 fi
dc.subject ilmastonmuutos
dc.title Ympäristön tila Suomessa 2013 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa ympäristön tila
dc.subject.ysa luonnonvarat
dc.subject.ysa ilmastonmuutokset
dc.subject.ysa energia
dc.subject.ysa yhdyskuntarakenne
dc.subject.ysa ilman epäpuhtaudet
dc.subject.ysa pintavesi
dc.subject.ysa luonnon monimuotoisuus
dc.subject.ysa haitalliset aineet
dc.subject.ysa vihreä talous

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEju1_Ympariston_tila_Suomessa_2013.pdf 14.22Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record