Vanhemmuus yrittäjänaisten kokemana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097572
Title: Vanhemmuus yrittäjänaisten kokemana
Author: Honkanen, Pia-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312097572
http://hdl.handle.net/10138/42274
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. The purpose of this study is to describe how entrepreneurial women with children experience parenting. The theoretical background is based on the parenting role map (Helminen and Iso-Heiniemi, 1999), as well as the cultural aspects of motherhood (Berg, 2008). The point of view regarding entrepreneurship and parenting coordination is derived from a model (Salmi 2004c) with work and family, as the point where three fields intersect. The fields consist of working life and politics, family life and social policy, as well as the constructive processes of gender and equality politics. Experiences of parenting by self-employed women examined three broad thematic areas: parenting experience, entrepreneurship and parenting coordination, and parenting and entrepreneurship, as positioned in the careers of the interviewees. The main research questions are: 1. How is parenting experienced in the everyday life by female entrepreneurs with children? 2. What types of coping strategies and solutions have women entrepreneurs created to coordinate entrepreneurship and parenting? 3. How have parenthood and entrepreneurship positioned themselves in the life cycle of women entrepreneurs? Methods. The data were collected through semi-structured interviews involving eight 30 to 55-year-old female entrepreneurs in the Uusimaa region. In addition to the interview, the subjects produced their own life stories, where they recorded the important stages of family life and entrepreneurship. The data were analysed using content analysis. The experiences of self employed women were approached through phenomenological understanding without attempting to remove them from the general social context. Results and conclusions. The parenthood of self employed women parentage was purely gender based and expressed as maternity in their daily lives. The role of maternity appeared in their everyday care of children, household tasks, and basic needs. Closeness and presence were also strong factors. A safety net involving the grandparents was present. Also, use of time and bringing the child to the work were functions of the coordination solutions. The life stories of female entrepreneurs appeared as individual stories, with maternity as the common denominator. The use of time included exceptional creativity and resourcefulness in addressing the needs of the family. The way female entrepreneurs schedule their time in everyday life provides an interesting perspective in the discussion regarding coordination of work and family.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata perheellisten yrittäjänaisten vanhemmuuden kokemusta. Tutkimuksen teoreettisena taustana toimii Vanhemmuuden roolikartta (Helminen ja Iso-Heiniemi, 1999) sekä äitiyden kulttuurisen ulottuvuuden näkökulma (Berg, 2008). Yrittäjyyden ja vanhemmuuden tarkastelun taustarakenteena on Salmen (2004c) työn ja perheen yhteensovittamisen malli, jossa työ ja perhe ovat työelämän ja politiikan, perhe-elämän ja sosiaalipolitiikan sekä sukupuolta rakentavien prosessien ja tasa-arvopolitiikan leikkauspisteessä. Yrittäjänaisten kokemuksia tarkastellaan kolmen teema-alueen kautta, joita ovat vanhemmuuden kokemus, yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhteensovittaminen sekä vanhemmuuden ja yrittäjyyden asettuminen haastateltavien elämän kulkuun. Tutkimuksen pääkysymykset ovat: 1. Millaisena vanhemmuus koetaan perheellisten yrittäjänaisten arjessa? 2. Millaisia selviytymiskeinoja ja ratkaisuja yrittäjänaiset ovat luoneet yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhteensovittamiseksi? 3. Miten vanhemmuus ja yrittäjyys ovat asettuneet yrittäjänaisten elämänkaarelle? Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tutkimukseen osallistui kahdeksan 30 55-vuotiasta perheellistä yrittäjänaista Uudeltamaalta. Haastattelun lisäksi tutkittavat tuottivat omat elämänjanansa, joihin he kirjasivat elämänsä tärkeät vaiheet perheen ja yrittäjyyden osalta. Asiantuntijanäkökulma toteutui yritysneuvojan haastattelun myötä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Yrittäjänaisten kokemuksia lähestyttiin fenomenologisen ymmärryksen kautta pyrkimättä irrottamaan niitä yleisestä yhteiskunnallisesta kontekstista. Tulokset ja johtopäätökset. Yrittäjänaisten vanhemmuus oli puhtaasti sukupuolittunutta ja ilmentyi arjessa äitiytenä. Äitiyden rooli arjessa näyttäytyi lasten ja kodin hoitamisena ja perustarpeisiin vastaamisena. Läheisyyden ja läsnäolon ulottuvuudet koettiin myös tärkeiksi. Yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhteensovittamisen keinoista tavallisin oli isovanhempien varaan rakennettu turvaverkosto. Myös ajankäytön ratkaisut, kuten lapsen ottaminen mukaan töihin, toimivat yhteensovittamisen mahdollistajina. Yrittäjänaisten elämänjanat olivat yksilöllisiä tarinoita, joiden yhteisenä nimittäjänä äitiys toimi. Yrittäjänaisten äitiys toteutuu hyvin familistisena, mutta ajankäytölliset ratkaisut sisältävät poikkeuksellista luovuutta ja neuvokkuutta. Yrittäjänaisten ajan organisointi arjessa tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman työn ja perheen yhteensovittamisesta käytävään keskusteluun.
Subject: parenthood
maternity
entrepreneurship
family
work
vanhemmuus
äitiys
yrittäjyys
perhe
työ
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vanhemmu.pdf 975.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record