Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/42289

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SYKEra_33_2013.pdf 728.2Kb PDF Granska/Öppna
Titel: Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille
Författare: Pelkonen, Riina
Utgivare: Suomen ympäristökeskus
Datum: 2013
Språk: fin
Tillhör serie: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 33/2013
ISBN: 978-952-11-4232-1
ISSN: 1796-1726
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/42289
Abstrakt: Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupaoppaan tavoitteena on opastaa, millaista tietoa luvanhakijalta tulisi lupahakemusvaiheessa edellyttää, mitä lupaviranomaisen tulisi ottaa huomioon maatilojen biokaasulaitosten lupaharkinnassa ja millaisia määräyksiä hyvän maatilan biokaasulaitoksen ympäristöluvan tulisi sisältää. Oppaassa kuvaillaan maatilakokoluokan biokaasulaitoksen hyvän ympäristölupapäätöksen lupamääräysten sisältöä. Lisäksi oppaassa esitetään tietoa maatilan biokaasulaitoksista ja niitä koskevasta ympäristölainsäädännöstä sekä yleisesti ympäristölupamenettelystä ja ympäristöluvan hakuprosessista. Oppaassa keskitytään ainoastaan maatilan biokaasulaitoksen kannalta olennaisiin lupamääräyksiin sekä esitellään yleispiirteisesti maatilan biokaasulaitoksille soveltuvia parhaita käytettävissä olevia tekniikoita. Osa A sisältää yleiskuvauksen maatilojen biokaasulaitostoiminnasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Osa B on suunnattu luvanhakijalle ja käsittää maatilan biokaasulaitoksen lupahakemuksessa edellytettävät tiedot. Osassa C on kuvattu maatilan biokaasulaitokselle asetettavia lupamääräyksiä. Se on suunnattu lähinnä viranomaisille ja sen tavoitteena on maatilojen biokaasulaitosten ympäristölupakäytäntöjen yhtenäistäminen ja hyvien käytäntöjen edistäminen.
Subject (ysa): maatilat
biokaasu
biopolttoaineet
biokaasulaitokset
energiantuotanto
ympäristövaikutukset
lainsäädäntö
säädökset
ympäristöluvat
oppaat


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post