Genetic mechanisms of stress response and sporulation in Clostridium botulinum

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9643-3
Title: Genetic mechanisms of stress response and sporulation in Clostridium botulinum
Author: Dahlsten, Elias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-12-20
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9643-3
http://hdl.handle.net/10138/42291
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Clostridium botulinum presents a significant hazard to the food processing industry. However, the cellular mechanisms and factors that contribute to their regulation utilized by this feared foodborne pathogen in response and adaptation to food processing and storage-induced stress are poorly characterized. Another major aspect of C. botulinum presenting serious implications on food safety is its capability to produce heat-resistant endospores. Nevertheless, the sporulation cascade of C. botulinum has not been characterized. This study sought to investigate the effects of temperature downshift on the global gene expression pattern of Group I C. botulinum type strain ATCC 3502, and further characterize the roles of regulatory mechanisms identified as cold tolerance-related. Furthermore, the role of a major regulatory element, the alternative sigma factor SigK, in the sporulation cascade of C. botulinum was determined. Additionally, its putative function in stress tolerance was investigated. Transcriptomic analysis of the foodborne pathogen C. botulinum ATCC 3502 upon temperature downshift revealed the induction of several mechanisms previously identified as cold-related in other bacteria, thus suggesting that also C. botulinum utilizes these mechanisms in cold tolerance. Mechanisms with hitherto uncharacterized functions in cold tolerance were also found. The results suggested that secondary oxidative stress was present as a component of cold stress. Additionally, two previously uncharacterized putative DNA-binding regulatory proteins CBO0477 and CBO0558A were shown to play a role in cold tolerance of C. botulinum ATCC 3502. The two-component system (TCS) CBO0366/CBO0365 was shown to be important in the cold tolerance of C. botulinum ATCC 3502. Expression of this TCS was induced upon temperature downshift, but not under optimal temperature and growth conditions. Disruption of either of the TCS components resulted in deteriorated cold tolerance, whereas over-expression of cbo0366 in a wild-type strain resulted in an increase of growth rate at low temperature. Inactivation of the TCS response regulator-encoding cbo0365 markedly altered the transcriptome of C. botulinum ATCC 3502. Totals of 150 and 141 chromosomal coding sequences (CDS) were significantly differently expressed in the cbo0365 mutant at either 37 °C or 15 °C, respectively. There was an overlap of 141 common CDSs between the two temperatures. The genes differentially expressed included ones related to acetone-butanol-ethanol (ABE) fermantion, arsenic resistance, phosphate uptake and flagellar rotation. The involvement of CBO0365-regulated metabolic pathways in cold tolerance was demonstrated by the deteriorated cold tolerance of mutants of the respective pathways. Cold-sensitive phenotypes were observed for mutants of the acetone-butanol-ethanol fermentation pathway components bcd, crt, bdh and ctfA, the arsenic detoxifying machinery components arsC and arsR, and the phosphate uptake mechanism component phoT. Electrophoretic mobility shift assays confirmed transcriptional activation or repression as a means for CBO0365 in regulating itself, and the crt, ars, and pho operons. A dual role for the alternative sigma factor SigK in sporulation and in stress tolerance of C. botulinum ATCC 3502 was demonstrated. Disruption of SigK halted sporulation at an early stage but the phenotype was restored by in trans complementation of the mutation. The expression of sigK was induced upon exposure to low temperature and high salinity, but not upon a downshift in pH. A deteriorated tolerance to low temperature and to high salinity was observed for the sigK mutant strains.Elintarvikevälitteinen taudinaiheuttaja, Clostridium botulinum -bakteeri, voi elintarvikkeessa kasvaessaan tuottaa voimakkainta tunnettua biologista myrkkyä, botulinumneurotoksiinia. Elimistöön päästyään toksiini sitoutuu motorisiin hermopäätteisiin estäen hermoimpulssin välittymisen lihakseen. Tästä seurauksena on etenevä velttohalvaus, botulismi, joka voi hoitamattomana johtaa kuolemaan hengityslihasten lopulta halvaantuessa. C. botulinum muodostaa erittäin kestäviä lepomuotoja eli itiöitä, joita esiintyy yleisesti ympäristössä ja siten myös elintarvikkeiden raaka-aineissa. Itiöiden riittävä tuhoaminen elintarvikkeista vaatii erittäin voimakasta lämpökäsittelyä; kuluttajien mieltymysten vuoksi tällaiset käsittelyt ovat kuitenkin epätoivottuja. Patogeenien lisääntyminen elintarvikkeissa pyritäänkin usein estämään yhdistämällä useita lievempiä käsittelyjä ja olosuhteita, joista tärkein on alhainen säilytyslämpötila. Ymmärrys patogeenisten bakteerien tavoista selviytyä näistä esteistä on tärkeää tehokkaiden elintarviketurvallisuuden hallintakeinojen kehittämiseksi. Tästä huolimatta, tutkimustieto keinoista joiden avulla C. botulinum pystyy selviämään ja sopeutumaan elintarvikeprosessien olosuhteisiin on vaillinaista; sen itiöintikoneistoa ei ole aiemmin tutkittu lainkaan. Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin C. botulinum -tyyppikannan ATCC 3502 geneettisiä mekanismeja elintarvikkeiden prosessoinnissa ja säilytyksessä kohtaamiensa ympäristöolosuhteiden, erityisesti alhaisen lämpötilan, havaitsemiseen ja niihin sopeutumiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kannan itiöinnin geneettistä säätelyä. Koko genomin tasolla tehdyssä geenien ilmentymisanalyysissa havaittiin kohdennettu nopea vaste lämpötilan laskuun, sekä kattava aineenvaihdunnan uudelleenjärjestely pidempiaikaisen kylmäaltistuksen seurauksena. Useita muilla bakteereilla kylmässä aktivoituvia ja niiden kylmänsiedossa tärkeiksi osoitettuja mekanismeja aktivoitui myös C. botulinumilla, näin ollen näillä mekanismeilla saattaa olla merkitystä myös C. botulinumin kylmänsiedossa. Kylmäaltistuksen seurauksena rasvahapposynteesiin, hapetus-pelkistystasapainoon, hapettavaan stressiin sekä raudan kuljetukseen ja varastointiin todennäköisesti liittyvien geenien ilmentyminen kasvoi. Nämä tulokset antavat viitteitä toissijaisen hapettavan stressin ja siltä suojautumiseen tarkoitettujen mekanismien roolista kylmänsiedossa tällä patogeenillä. Lisäksi osoitettiin kahden aiemmin karakterisoimattoman geenien ilmentymistä säätelevän tekijän (CBO0477 ja CBO0558A) merkitys kylmänsiedossa. Geeni-ilmentymistä säätelevän nk. kaksoiskomponenttijärjestelmä CBO0366/CBO0365:n ilmentymisen todettiin lisääntyvän kylmässä, ja sen todettiin olevan välttämätön kannan kasvulle alhaisessa lämpötilassa. Sen osoitettiin suoraan säätelevän useita aineenvaihduntareittejä kuten asetoni-butanoli-etanoli (ABE)-käymiseen, arseeninsietoon ja fosfaatin kuljetukseen liittyviä mekanismeja, joiden tässä tutkimuksessa havaittiin ensimmäistä kertaa liittyvän bakteerien kylmänsietoon. Lisäksi säätelytekijä SigK:lla havaittiin olevan kaksoisrooli sen ollessa C. botulinumille välttämätön sekä itiönmuodostuksen alkuvaiheessa että kasvussa alhaisessa lämpötilassa ja korkeassa suolapitoisuudessa.
Subject: eläinlääketiede
elintarvikehygienia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
geneticm.pdf 1.880Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record