Kelan järjestämän kuntoutuksen totetutuminen työikäisillä maahanmuuttajilla

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42298
Title: Kelan järjestämän kuntoutuksen totetutuminen työikäisillä maahanmuuttajilla
Author: Lind, J
Publisher: Kela
Date: 2013
Language: Suomi
Belongs to series: Työpapereita 51
ISSN: 2323-9239
URI: http://hdl.handle.net/10138/42298
Abstract: Ulkomaalaisten määrässä viime vuosina tapahtunut kasvu ilmenee mm. sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneiden osuudessa. Tässä tarkastellaan Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen toteutumista maahanmuuttajilla kuntoutuksen jälkeisen työmarkkina-aseman perusteella. Kohderyhmä koostuu vuonna 2007 Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen päättäneistä, kuntoutukseen hakeutuessa 16–60-vuotiaista maahanmuuttajista (n = 143). Kaikista kuntoutuksen vuonna 2007 päättäneistä (n = 34 027) ulkomaiden kansalaisista ja Suomen kansalaisista esitetään keskeiset hakemusajankohdan taustatiedot. Ulkomaiden kansalaisia ja eräitä heidän saamiaan terveysturvaetuuksia on tarkasteltu vuoden 2010 seuranta-ajankohdan työmarkkina-aseman mukaan, ja näitä työmarkkina-asemaan yhteydessä olevia tekijöitä lisäksi askeltavalla logistisella regressioanalyysilla. Maahanmuuttajakuntoutujat painottuivat kantaväestöä nuorempiin ikäryhmiin, mikä ilmeni heidän muussa sosiodemografisessa taustassa ja työhistoriassa. Työmarkkina-asemaltaan aktiivien, ts. työvoimaan kuuluneiden tai opiskelijoiden osuus oli maahanmuuttajissa kantaväestöä matalampi sekä hakemusajankohtana että myöhemmin seuranta-aikana. Kuntoutuksen jälkeen ilmennyt työmarkkina-asemaltaan aktiivien väheneminen merkitsi lähinnä niiden osuuden kasvua, joiden työtilanne seuranta-ajankohtana ei ollut vielä selkiytynyt tai joiden tilanteesta ei ollut tietoa. Kantaväestössä ilmeni selvää eläkkeellä olleiden osuuden kasvua vuodesta 2007 vuoteen 2010. Maahanmuuttajakuntoutujien työmarkkina-aktiivisuuteen yhteydessä olevat tekijät ovat hyvin pitkälle samoja kuin kantaväestöllä: ns. paras työikä, kuntoutusta edeltänyt aktiivi työmarkkina-asema sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaus kuntoutustarpeen diagnoosina. On kuitenkin ilmeistä, että etenkin maahanmuuttajilla kuntoutuksen jälkeiseen työtilanteeseen vaikuttavat paitsi monet muut yksilötason tekijät myös erityisesti kyseeseen tulevan alan työllisyystilanne.
Description: 17 s.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita51.pdf 265.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record