Kelan järjestämän kuntoutuksen totetutuminen työikäisillä maahanmuuttajilla

Show simple item record

dc.contributor.author Lind, J
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2013-12-11T07:07:39Z
dc.date.available 2013-12-11T07:07:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2323-9239
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42298
dc.description 17 s. fi
dc.description.abstract Ulkomaalaisten määrässä viime vuosina tapahtunut kasvu ilmenee mm. sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneiden osuudessa. Tässä tarkastellaan Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen toteutumista maahanmuuttajilla kuntoutuksen jälkeisen työmarkkina-aseman perusteella. Kohderyhmä koostuu vuonna 2007 Kelan järjestämän ammatillisen kuntoutuksen päättäneistä, kuntoutukseen hakeutuessa 16–60-vuotiaista maahanmuuttajista (n = 143). Kaikista kuntoutuksen vuonna 2007 päättäneistä (n = 34 027) ulkomaiden kansalaisista ja Suomen kansalaisista esitetään keskeiset hakemusajankohdan taustatiedot. Ulkomaiden kansalaisia ja eräitä heidän saamiaan terveysturvaetuuksia on tarkasteltu vuoden 2010 seuranta-ajankohdan työmarkkina-aseman mukaan, ja näitä työmarkkina-asemaan yhteydessä olevia tekijöitä lisäksi askeltavalla logistisella regressioanalyysilla. Maahanmuuttajakuntoutujat painottuivat kantaväestöä nuorempiin ikäryhmiin, mikä ilmeni heidän muussa sosiodemografisessa taustassa ja työhistoriassa. Työmarkkina-asemaltaan aktiivien, ts. työvoimaan kuuluneiden tai opiskelijoiden osuus oli maahanmuuttajissa kantaväestöä matalampi sekä hakemusajankohtana että myöhemmin seuranta-aikana. Kuntoutuksen jälkeen ilmennyt työmarkkina-asemaltaan aktiivien väheneminen merkitsi lähinnä niiden osuuden kasvua, joiden työtilanne seuranta-ajankohtana ei ollut vielä selkiytynyt tai joiden tilanteesta ei ollut tietoa. Kantaväestössä ilmeni selvää eläkkeellä olleiden osuuden kasvua vuodesta 2007 vuoteen 2010. Maahanmuuttajakuntoutujien työmarkkina-aktiivisuuteen yhteydessä olevat tekijät ovat hyvin pitkälle samoja kuin kantaväestöllä: ns. paras työikä, kuntoutusta edeltänyt aktiivi työmarkkina-asema sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaus kuntoutustarpeen diagnoosina. On kuitenkin ilmeistä, että etenkin maahanmuuttajilla kuntoutuksen jälkeiseen työtilanteeseen vaikuttavat paitsi monet muut yksilötason tekijät myös erityisesti kyseeseen tulevan alan työllisyystilanne. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Työpapereita 51 fi
dc.title Kelan järjestämän kuntoutuksen totetutuminen työikäisillä maahanmuuttajilla fi
dc.type Nettityöpapereita ja nettiartikkeleita fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tyopapereita51.pdf 265.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record