"Eero teki joogaa… If we get it right will you do yoga?" : Toimijuutta kahdella kielellä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312127622
Title: "Eero teki joogaa… If we get it right will you do yoga?" : Toimijuutta kahdella kielellä
Author: Finch, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201312127622
http://hdl.handle.net/10138/42315
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The study examined a bilingual child's agency in the context of a bilingual school. Previous research has shown that supporting a pupil's agency improves his or her motivation and engagement towards school and hence also enhances learning results. The traditional roles of teacher and pupil can be changed by encouraging pupils to agency. Bilingualism is a pervasive phenomenon in the world and affects the Finnish school worlds as well. The need for language proficiency and the demands for bilingual education increase perpetually. The study sees language as a base for human action and that it is used as a tool in the expressions of agency. The study strived to find out how children express agency and how they use their mother tongues if they have two mother tongues instead of just one. The goal of the study is to examine how the agency of an English?Finnish-bilingual child is expressed through verbal communication in a classroom. The study also strived to investigate what kinds of tasks the two mother tongues are used for in interaction. The case study centers on one 11-year-old American Finnish focus student who speaks English and Finnish as her mother tongues. The data of the study were collected by videotaping in a fifth grade of a bilingual school. In addition, a semistructured interview was used to interview the focus student and her mother in order to find out what kind of language choices the child makes and how was the development of the child's bilingualism and two mother tongues supported. The data consisted of approximately 8 hours of video material. Agency and language were examined from the viewpoint of the sociocultural framework. The results were interpreted using qualitative discourse analysis. The main result of the study is that the focus student's agency was expressed in verbal communication in a classroom through three different ways: through expertise, providing humor, and playing with institutional roles. Another finding was that agency was created partly through language. The focus student used her two mother tongues consistently for different tasks, of which communicating with family, friends, and teachers was the most significant one.Tutkimuksessa tarkasteltiin kaksikielisen lapsen toimijuutta kaksikielisen koulun kontekstissa. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että toimijuuden tukeminen parantaa oppilaan koulumotivaatiota ja sitoutumista koulutyöhön ja sitä kautta myös oppimistuloksia. Toimijuuteen kannustamalla voidaan muuttaa perinteisiä koulun opettajan ja oppilaan rooleja. Kaksikielisyys on maailmalla kasvava ilmiö, joka vaikuttaa myös suomalaiseen koulumaailmaan. Kielitaidon tarve ja kaksikielisen opetuksen kysyntä kasvavat jatkuvasti. Tutkimus katsoo ihmisen toiminnan perustuvan kielelle, jota käytetään välineenä toimijuuden osoittamiseen. Tutkimus pyrki selvittämään, miten lapsen toimijuus ilmenee ja millä tavoin hän käyttää äidinkieliään, kun hänellä on yhden sijaan kaksi äidinkieltä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millä tavoin suomi-englanti-kaksikielisen lapsen toimijuus ilmenee sanallisen vuorovaikutuksen kautta luokkahuoneessa. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin saamaan selville, minkälaisiin tehtäviin lapsi käyttää kahta äidinkieltään vuorovaikutuksessa. Tapaustutkimuksen keskiössä oli yksi 11-vuotias amerikkalais-suomalainen tyttö, joka puhuu äidinkielinään englantia ja suomea. Tutkimuksen aineisto kerättiin videokuvaamalla kaksikielisen alakoulun viidettä luokkaa. Lisäksi fokusoppilasta ja tämän äitiä teemahaastateltiin lapsen kielivalintoihin sekä kaksikielisyyden ja kahden äidinkielen tukemiseen liittyen. Tutkimuksen aineisto koostui noin 8 tunnista videomateriaalia. Toimijuutta ja kieltä tarkasteltiin sosiokulttuurisen viitekehyksen näkökulmasta. Tuloksia tulkittiin laadullisen diskurssianalyysin keinoin. Tutkimuksen päätulos on, että kaksikielisen fokusoppilaan toimijuus ilmeni luokkahuoneessa sanallisen vuorovaikutuksen kautta kolmella tavalla: asiantuntijuutena, huumorin tarjoamisena ja institutionaalisilla rooleilla leikkimisenä. Lisäksi tutkimustulosten perusteella todettiin, että toimijuus luodaan osittain kielen avulla. Fokusoppilas käytti äidinkieliään johdonmukaisesti eri tehtäviin, joista tärkein oli kommunikointi perheen, ystävien ja opettajien kanssa.
Subject: agency
bilingualism
sociocultural framework
discourse analysis
case study
video research
toimijuus
kaksikielisyys
sosiokulttuurinen viitekehys
diskurssianalyysi
tapaustutkimus
videotutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
eeroteki.pdf 5.099Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record