Agroforestry system design for peri-urban environment

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Suomela, Maria
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507212143
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42330
dc.description.abstract Along with rapid population growth, peri-urban environments have a great potential to improve urban food production. Especially, in developing countries people living in big cities are suffering from food and firewood shortages. Agroforestry could be a sustainable way to produce food and fuel in peri-urban areas, areas surrounding cities. For the development and the analyzing an agroecosystems, various recommendations and guidelines are in place. However, applying these recommendations and guidelines can be complicated and time consuming. The aim of this study was to create an agroforestry system design model which would be simple and easy to use. The model was created based on already existing agroecosystem analyzing and design models. From which publications by Altieri (1983); Agroecology – The scientific basis of alternative agriculture, Nair (1989); Agroforestry systems in the Tropics and Jaenicke et al. (1995); Towards a method to set priorities amongst species for tree improvement research – A case study from West Africa, where chosen to be applied. The study included three different stages: a development of the design model, testing the model and analyzing the model. The testing part was implemented in Dzivaresekwa, a peri-urban area of Harare, Zimbabwe. The data collection for design the agroforestry system consisted interviews of local farmers, project farm characterization and the interview of the project farm manager. Based on the data collected, suitable species and their arrangement were decided. The application of the design model required comprehensive data collection about the project farm’s farming possibilities. About four months was used for the whole design process. This might be too long for most of the farmers depending on agriculture as their only income. However, if the process is done for an entirely new farming system, the time can be found as reasonable. The model can be quite easily modified for each project in question. However, the testing of the model proved that some development should still be carried out. For example determining the suitable species should be simpler. en
dc.description.abstract Kaupunkien nopean kasvun vuoksi, peri-urbaanit ympäristöt ovat ruoantuotannollisesti yhä tärkeämmässä roolissa. Erityisesti kehitysmaiden suurten kaupunkien asukkaat kärsivät ruoan ja polttopuun liian vähäisestä saannista. Pelto-metsäviljelyn avulla kaupunkien läheisillä, peri-urbaaneilla, alueilla voitaisiin tuottaa kestävästi sekä ruokaa että polttoainetta. Viljelyjärjestelmien kehittämiseen ja analysointiin on olemassa erilaisia suosituksia ja ohjeita, mutta näiden soveltaminen on usein vaativaa sekä aikaa vievää varsinkin viljelijöille itselleen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää yksinkertainen ja helposti sovellettava pelto-metsäjärjestelmän suunnittelumalli yhdistämällä elementtejä jo olemassa olevista agroekosysteemien suunnittelu- ja kehitysmalleista. Työhön valittiin kolme sovellettavaa mallia julkaisuista: Altieri (1983); Agroecology – The scientific basis of alternative agriculture, Nair (1989); Agroforestry systems in the Tropics and Jaenicke et al. (1995); Towards a method to set priorities amongst species for tree improvement research – A case study from West Africa. Tutkimus sisälsi kolme eri vaihetta: suunnittelumallin kehittely, testaus sekä analyysi. Mallin testaus toteutettiin Zimbabwen pääkaupungin Hararen peri-urbaanilla alueella Dzivaresekwassa. Pelto-metsäjärjestelmän suunnitteluun tarvittava aineiston keruu sisälsi kolme eri osiota: paikallisten viljelijöiden haastattelun, projektialueen analysoinnin sekä projektialueen viljelijöiden haastattelun. Näiden aineistonkeruumenetelmien perusteella valittiin lajit ja järjestelmän rakenne kyseisiin olosuhteisiin sopivaksi. Suunnittelumallin toteutus edellytti runsasta tiedon keruuta alueen viljelyolosuhteista. Suunnitteluprosessi vei aikaa noin neljä kuukautta, mikä voi olla liian pitkä aika monelle viljelystä elantonsa jo saavalle viljelijälle. Kuitenkin, jos kyseessä on täysin uuden viljelyjärjestelmän suunnittelu, vaadittava aika voidaan nähdä kohtuullisena. Suunnittelumalli on melko hyvin sovellettavissa aina kyseisiin tarpeisiin nähden. Mallin testaaminen kuitenkin osoitti, että kerätyn aineiston pohjalta mm. sopivimpien viljelylajien valitsemisprosessi vaatii edelleen kehittelyä. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject peri-urban agriculture en
dc.subject agroforestry en
dc.subject agroecosystems en
dc.subject agricultural system design and analysis en
dc.subject peri-urbaaninen viljely fi
dc.subject pelto-metsäviljely fi
dc.subject agroekosysteemit fi
dc.subject Zimbabwe fi
dc.subject viljelyjärjestelmän suunnittelu ja analysointi fi
dc.title Agroforestry system design for peri-urban environment en
dc.title.alternative Pelto-metsäviljelyjärjestelmän suunnittelu peri-urbaaniin ympäristöön fi
dc.title.alternative Agroforestry system design for peri-urban environment : case study from Dzivaresekwa, Zimbabwe en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Växtproduktionsvetenskap (agroekologi) sv
dc.subject.discipline Plant Production Science (Agroecology) en
dc.subject.discipline Kasvintuotantotieteet (agroekologia) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507212143

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Thesis_Maria_Suomela.pdf 2.371Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record