Mutterikuistien kylät

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42383

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_9_2013.pdf 9.105Mb PDF View/Open
Title: Mutterikuistien kylät
Author: Elo, Tiina; Seppälä, Sirkka-Liisa
Publisher: Ympäristöministeriö & Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Date: 2013-12-23
Belongs to series: Suomen ympäristö 9/2013
ISBN: 978-952-11-4175-1
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/42383
Abstract: Simon kulttuuriympäristöt löytyvät lähinnä kylätaajamista, mutta myös yksittäisten tilojen ympäristöistä. Lähinnä vesistöjen varsille sijoittuvat asuinsijat tarjoavat kauniita perinnemaisemia ja talonpoikaisia rakennuksia ympäristöineen. Kulttuurimaisemat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla ja elämän jäljet ovat osittain katoamassa peruuttamattomasti. Siksi niiden dokumentointi on tärkeää. Ohjelmassa luodaan katsaus Simon kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen ja esitellään perustiedot rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilanteesta. Ohjelman päämääränä on tarjota tietoa kaavoituksen ja muun suunnittelun välineeksi sekä vahvistaa asukkaiden paikallisidentiteettiä ja tietoisuutta omasta ympäristöstään. Kirja toimii myös ympäristönhoidon opaskirjana. Samalla sillä on suuri merkitys kotiseudun lukukirjana ja arvokkaiden kohteiden tietopankkina. Vastuu kulttuuriympäristöstä on niin yksityisillä ihmisillä kuin yhteisöillä.
Subject (ysa): kulttuurimaisema
kulttuuriympäristö
rakennettu ympäristö
rakennusperintö
rakennussuojelu
maisemanhoito
perinnemaisema
muinaisjäännökset
arkeologia
Lappi
Simo


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record