Meren ja teollisuuden kaupunki

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42384

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_15_2013.pdf 8.753MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Meren ja teollisuuden kaupunki
Toissijainen nimi: Kemin kulttuuriympäristöohjelma
Tekijä: Heljala, Minna; Seppälä, Sirkka-Liisa; Elo, Tiina
Julkaisija: Ympäristöministeriö & Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päiväys: 2013-12-23
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 15/2013
ISBN: 978-952-11-4252-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/42384
Tiivistelmä: Kemin kaupungin kulttuuriympäristöt löytyvät niin kaupungin ydinkeskustasta kuin sen lähiöistä ja reuna-alueilta. Kulttuuriympäristöt muuttuvat kaupungeissa kiihtyvällä vauhdilla ja siksi niiden dokumentointi on tärkeää. Ohjelmassa luodaan katsaus kaupungin kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen ja esitellään perustiedot rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilanteesta. Ohjelmatyön päämääränä on tarjota tietoa kaavoituksen ja muun suunnittelun välineeksi sekä vahvistaa asukkaisen paikallisidentiteettiä ja tietoisuutta omasta ympäristöstään. Kirja toimii myös kotiseudun lukukirjana ja arvokkaiden kohteiden tietopankkina. Vastuu kulttuuriympäristöistä on niin yksityisillä ihmisillä kuin yhteisöillä.
Avainsanat: rakentamisen historia
Asiasanat (ysa): kulttuurimaisema
kulttuuriympäristö
rakennettu ympäristö
rakennusperintö
rakennussuojelu
maisemanhoito
perinnemaisema
muinaisjäännökset
arkeologia
Lappi
Kemi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot