Successful learning and studying in Biosciences : Exploring how students conceptions of learning, approaches to learning, motivation and their experiences of the teaching-learning environment are related to study success

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences, Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö en
dc.contributor.author Asikainen, Henna
dc.date.accessioned 2013-12-30T08:21:42Z
dc.date.available 2014-01-07 fi
dc.date.available 2013-12-30T08:21:42Z
dc.date.issued 2014-01-17
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-9367-8 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42395
dc.description.abstract The aim of this doctoral thesis is to explore successful learning and studying in biosciences at two levels. Its purpose is to examine how students' conceptions of learning and their approaches to learning as well as their experiences of the teaching-learning environment are related to study success during Bachelor level studies in the context of biosciences. The aim of this doctoral thesis is to further examine how students' studying develops during their bachelor studies. This doctoral thesis applies a mixed-method approach. The first two studies employed a quantitative approach to explore the relationship between students' approaches to learning, their experiences of the teaching-learning environment and academic achievement at general level. Study 1 focused on first-year studies and Study 2 on final-year studies as well as students' development during studies. The results showed that, in addition to interest in the subject, organised studying was related to study success during bachelor studies. The deep approach to learning in the first year predicted study success in the final year. Organised studying, in addition to peer support, was also related to academic progression in the first year. Furthermore, the deep approach to learning developed during Bachelor studies and was positively related to changes in students' experiences of teaching. The last two studies explored successful learning and studying at course level. Study 3 explored students' study profiles in two different bioscience courses with different exams. The results revealed a contradictory relationship between students' learning processes, assessment and study success: the results suggest that, due to inappropriate assessment, course grades do not necessarily reflected the quality of learning outcomes. Study 4 explored the variation in students' conceptions of learning by applying a phenomenographic approach. The results revealed that a broad variation in students' conceptions of learning, which emphasised the integration of knowledge and evaluation of different viewpoints. This doctoral thesis argues that organised studying and effort management plays a crucial role in effecting students' study success and progression at the university. The results also suggest that students develop in ther deep approach to learning during university studies, and their conceptions of learning are relatively sophisticated. In addition, the results show that inappropriate assessment can cause students with poor learning outcomes to receive higher grades. Keywords: approaches to learning; conceptions of learning; the teaching-learning environment; study success en
dc.description.abstract Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia miten opiskelijoiden oppimiskäsitykset, opiskeluprosessit sekä kokemukset oppimisympäristöstään ovat yhteydessä siihen, miten opiskelija menestyy opinnoissaan. Tarkoituksena oli myös analysoida, kuinka opiskelijat kehittyvät opiskelussaan kandiopintojen aikana. Tutkimuksien kontekstina oli Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Tulokset osoittivat, että suunnitelmallisella opiskelulla on ratkaisevan tärkeä rooli siinä, miten opiskelijat menestyvät ja etenevät yliopisto-opinnoissaan. Ymmärrykseen tähtäävä opiskelu ei yksinään riitä vaan opiskelijoiden täytyy myös suunnitella opintojaan ja ajankäyttöään. Lisäksi tämä väitöskirjatutkimus osoitti, että arvosanat eivät välttämättä kerro suoraan siitä, miten opiskelijat itse kokevat oppineensa. Arvioinnilla oli vaikutusta siihen, että pinnallinen oppiminen saattoi johtaa korkeisiin arvosanoihin. Tulokset havainnollistavat myös, että opiskelijat kehittyvät opiskeluprosesseissaan opintojen aikana sekä sen, että heidän oppimiskäsityksensä ovat suhteellisen kehittyneitä. Niissä painottui käsitykset oppimisesta tiedon yhdistelemisenä isompiin kokonaisuuksiin sekä eri näkökulmien tarkasteluna. Väitöskirjatutkimuksessa tutkimuskysymystä lähestyttiin eri menetelmillä. Kaksi ensimmäistä osatutkimusta analysoivat yhteyksiä opiskelijoiden opiskeluprosessien, oppimisympäristökokemuksien ja opintomenestyksen välillä yleisellä tasolla. Osatutkimus 1 tarkasteli ensimmäisen vuoden opintoja ja Osatutkimuksessa 2 tarkasteltiin kolmannen vuoden opintoja sekä sitä, miten opiskelijat ovat kehittyneet opintojensa aikana. Kaksi jälkimmäistä osatutkimusta tarkastelivat oppimista ja menestymistä opinnoissa kurssitasolla. Osatutkimuksessa 3 tarkasteltiin opiskelijoiden opiskeluprofiileja kahdella eri Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kurssilla, joissa arvostelu tapahtui laadullisesti erilaisilla tenteillä. Osatutkimuksessa 4 tutkittiin opiskelijoiden oppimiskäsityksien variaatiota soveltaen fenomenografista tutkimusotetta. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-9366-1 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kasvatustiede fi
dc.title Successful learning and studying in Biosciences : Exploring how students conceptions of learning, approaches to learning, motivation and their experiences of the teaching-learning environment are related to study success en
dc.title.alternative Menestyksellinen opiskelu ja oppiminen biotieteissä fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Lindblom-Ylänne, Sari
dc.ths Parpala, Anna
dc.opn Gijbels, David
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
asikainen_thesis.pdf 646.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record