Tragedy Performances outside Athens in the Late Fifth and the Fourth Centuries BC

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9697-6
Title: Tragedy Performances outside Athens in the Late Fifth and the Fourth Centuries BC
Alternative title: Tragediaesitykset Ateenan ulkopuolella 400- ja 300-luvuilla eKr.
Author: Vahtikari, Vesa Markku
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, Antiikin kielet ja kulttuurit (klassillinen filologia)
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014-01-24
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9697-6
http://hdl.handle.net/10138/42397
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Tragedy Performances outside Athens in the Late Fifth and the Fourth Centuries BC We know that Aeschylus produced his Aetnaeae and Persae in Sicily and that Euripides presented his Archelaus in Macedonia. Furthermore, we have evidence for theatrical activity in twenty-two demes of Attica, and there is also archaeological, epigraphic, and literary evidence for the existence of around one hundred theatres on mainland Greece, the Greek islands and in Asia Minor, South Italy and Sicily before 300 BC. What we do not know is: 1) which were the tragedies performed outside Athens, 2) when did the spread of tragedy performances begin on a wider scale, 3) where, in which cities and on what kind of occasions, were tragedies performed, and 4) how were the arrangements for the tragic performances outside Athens carried out in practice? All the different types of evidence (documentary and literary sources, vases, tragic texts, intertextual evidence, and the evidence of theatre buildings themselves) are discussed in Chapter 2, and all the known theatre performances outside Athens in the fifth and fourth centuries BC are discussed in Chapter 3. Twenty-two tragedies that were very probably performed outside Athens are dealt with in Chapter 4, and conclusions are drawn in Chapter 5. All the essential tragedy related vases are collected in Appendix I and all the tragedies discussed with all the relevant evidence are compiled into a table in Appendix II. Thirty-five tragedies that were probably or, at least, possibly performed outside Athens are listed and discussed briefly in Appendix III. Dramatic performances seem to have spread first into the demes of Attica, and then to Magna Graecia and to Macedonia. In addition to the probable performances of tragedies in Syracuse, Tarentum, Metapontum, Heraclea, Thurii, and Lipari, tragedies were also performed in the fourth century BC in at least nine demes of Attica, and in Pherae, Dion/Aegae, Tyre, and Abdera. The date that theatre began to spread was approximately 400 BC. By 350 BC, tragedies were performed all over the Greek world. Tragedies which were based on myths connected with the Trojan myth cycle seem to have been in fashion in the fourth century BC outside Athens as well. The mechane may have been used in over half of the tragedies that were performed outside Athens in the fourth century BC. The texts of the plays were altered by actors for various reasons when the plays were revived. One reason for the survival of the extant tragedies is that they were constantly revived and performed in the fourth and third centuries BC. Euripides is by far the most popular tragic author after the classical era and over half of the tragedies discussed in this study were written by him.Tragediaesitykset Ateenan ulkopuolella 400- ja 300-luvuilla eKr. Tiedämme, että Aiskhylos esitytti tragediansa Aitnan naiset ja Persialaiset Sisiliassa ja että Euripides esitti Arkhelaoksen Makedoniassa. Meillä on myös todisteita teatteritoiminnasta 22 Attikan demoksesta ja lisäksi tiedämme arkeologisten, piirtokirjoitus- ja kirjallisten lähteiden perusteella, että Manner-Kreikassa, Kreikan saarilla, Vähässä-Aasiassa, Etelä-Italiassa ja Sisiliassa on ollut noin sata teatteria jo ennen vuotta 300 eKr. Emme kuitenkaan tiedä tarkasti 1) mitä tragedioita esitettiin Ateenan ulkopuolella, 2) koska tragediaesitysten leviäminen Ateenan ulkopuolelle laajemmassa mittakaavassa alkoi, 3) missä kaupungeissa ja minkälaisissa tilaisuuksissa tragedioita esitettiin ja 4) kuinka tragediaesitysten käytännön järjestelyt hoidettiin. Kaikki eri lähderyhmät (asiakirja- ja kirjalliset lähteet, vaasit, tragediatekstit, intertekstuaalinen aineisto, ja teatterirakennukset) käydään läpi luvussa 2 ja kaikki tiedetyt Ateenan ulkopuoliset teatteriesitykset 400 ja 300-luvuilla eKr. käsitellään luvussa 3. Luvussa 4 käsitellään 22 tragediaa, joita erittäin todennäköisesti esitettiin Ateenan ulkopuolella ja luvussa 5 esitetään johtopäätökset. Kaikki olennaiset tragedioihin liittyvät vaasit on koottu liite I:een ja kaikki käsiteltävät tragediat yhdessä tärkeimpien lähteiden kanssa on koottu liite II:een. Liitteessä III käsitellään lyhyesti 35 tragediaa, joita todennäköisesti tai ainakin mahdollisesti esitettiin Ateenan ulkopuolella. Teatteriesitykset näyttäisivät levinneen ensin Attikan eri deemoksiin ja sitten Etelä-Italiaan ja Makedoniaan. Tragediaesityksiä oli 300-luvulla eKr. todennäköisesti ainakin Syrakusassa, Taraksessa, Herakleassa, Thurioissa ja Liparissa sekä ainakin yhdeksässä Attikan deemoksessa sekä Feraissa, Dionissa/Aigaissa, Tyroksessa ja Abderassa. Teatteri alkoi levitä Ateenan ulkopuolelle noin 400 eKr. ja vuoteen 350 eKr. mennessä tragedioita esitettiin kaikkialla kreikkalaisalueilla. Troijan sotaan perustuvat tragediat olivat suosittuja myös Ateenan ulkopuolella 300-luvulla eKr. Mekhane on mahdollisesti ollut käytössä yli puolessa Ateenan ulkopuolella esitetyistä näytelmistä. Näyttelijät tekivät monista eri syistä muutoksia näytelmien teksteihin, kun niitä esitettiin uusintoina. Yksi syy meille kokonaisina säilyneiden näytelmien säilymiseen on, että säilyneitä näytelmiä esitettiin läpi 300-ja 200-lukujen eKr. Euripides on ylivoimaisesti suosituin tragediakirjailija klassillisen ajan jälkeen. Yli puolet tässä tutkimuksessa käsitellyistä näytelmistä on hänen kirjoittamiaan.
Subject: kreikan kieli ja kirjallisuus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vahtikari_appendices.pdf 25.90Mb PDF View/Open
vahtikari_dissertation.pdf 52.49Mb PDF View/Open
vahtikari_dissertation_complete.pdf 72.70Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record