Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42400

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta
Editor: Kangas, O; Niemelä, M; Raijas, A
Publisher: Kela
Date: 2013
Language: Suomi
Belongs to series: Teemakirja 12
ISBN: 978-951-669-923-6 (nid.)
978-951-669-924-3 (pdf)
ISSN: 2323-7813
URI: http://hdl.handle.net/10138/42400
Abstract: Yksi 2000-luvun keskeisimmistä sosiaalipoliittisista keskusteluista on koskenut perusturvaa ja sen riittävyyttä. Käsitykset siitä, mitä on perusturva, mihin se riittää ja missä määrin perusturvaa tulisi parantaa, kuitenkin vaihtelevat ja perustuvat usein tutkitun tiedon sijaan mielikuviin. Mikä on kohtuullisena pidettävä toimeentulon taso, joka perusturvan tulisi taata kaikille kansalaisille? Millaisia vastauksia tähän kysymykseen saadaan subjektiivisin ja objektiivisin mittarein? Millä tavoin perusturva ja sen riittävyys määritellään lainsäädännössä ja millaisia poliittisia kamppailuja perusturvan määrittelemiseen on ajan saatossa liittynyt? Tämä monitieteinen teos tarjoaa työkaluja perusturvan – ja laajemmin toimeentuloturvan – riittävyyden arviointiin. Teoksessa esitellään kotitalouksien kulutukseen perustuvia arviointimenetelmiä perusturvan riittävyyden ja kohtuullisen kulutuksen mittaamiseksi. Lisäksi kirjassa tarkastellaan perusturvaan liittyviä lainsäädännöllisiä ja poliittisia kytkentöjä. Kulutuksen ja perusturvan välisiä yhteyksiä tutkitaan niin laadullisilla kuin määrällisilläkin menetelmillä sekä näiden yhdistelmillä. Kirja muodostaa monipuolisen kokonaiskuvan niistä keinoista, joilla perusturvan riittävyyttä voidaan tarkastella.
Description: 163 s.
Order price: 20,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Takaisin perusteisiin.pdf 909.6Kb PDF View/Open
takaisin_perusteisiin_48.jpg 6.477Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record