Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Pysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/42400

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta
Toimittaja(t): Kangas, O; Niemelä, M; Raijas, A
Julkaisija: Kela
Päiväys: 2013
Kieli: Suomi
Kuuluu julkaisusarjaan: Teemakirja 12
ISBN: 978-951-669-923-6 (nid.)
978-951-669-924-3 (pdf)
ISSN: 2323-7813
URI: http://hdl.handle.net/10138/42400
Tiivistelmä: Yksi 2000-luvun keskeisimmistä sosiaalipoliittisista keskusteluista on koskenut perusturvaa ja sen riittävyyttä. Käsitykset siitä, mitä on perusturva, mihin se riittää ja missä määrin perusturvaa tulisi parantaa, kuitenkin vaihtelevat ja perustuvat usein tutkitun tiedon sijaan mielikuviin. Mikä on kohtuullisena pidettävä toimeentulon taso, joka perusturvan tulisi taata kaikille kansalaisille? Millaisia vastauksia tähän kysymykseen saadaan subjektiivisin ja objektiivisin mittarein? Millä tavoin perusturva ja sen riittävyys määritellään lainsäädännössä ja millaisia poliittisia kamppailuja perusturvan määrittelemiseen on ajan saatossa liittynyt? Tämä monitieteinen teos tarjoaa työkaluja perusturvan – ja laajemmin toimeentuloturvan – riittävyyden arviointiin. Teoksessa esitellään kotitalouksien kulutukseen perustuvia arviointimenetelmiä perusturvan riittävyyden ja kohtuullisen kulutuksen mittaamiseksi. Lisäksi kirjassa tarkastellaan perusturvaan liittyviä lainsäädännöllisiä ja poliittisia kytkentöjä. Kulutuksen ja perusturvan välisiä yhteyksiä tutkitaan niin laadullisilla kuin määrällisilläkin menetelmillä sekä näiden yhdistelmillä. Kirja muodostaa monipuolisen kokonaiskuvan niistä keinoista, joilla perusturvan riittävyyttä voidaan tarkastella.
Kuvaus: 163 s.
Tilaushinta: 20,00 euroa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Takaisin perusteisiin.pdf 909.6KB PDF Avaa tiedosto
takaisin_perusteisiin_48.jpg 6.477KB JPEG image Thumbnail

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot