Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta

Visa fullständig post

Permalänk

http://hdl.handle.net/10138/42400

Beställa publicering

Tilaa julkaisu
Titel: Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta
Editor: Kangas, O; Niemelä, M; Raijas, A
Utgivare: Kela
Datum: 2013
Språk: Suomi
Tillhör serie: Teemakirja 12
ISBN: 978-951-669-923-6 (nid.)
978-951-669-924-3 (pdf)
ISSN: 2323-7813
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/42400
Abstrakt: Yksi 2000-luvun keskeisimmistä sosiaalipoliittisista keskusteluista on koskenut perusturvaa ja sen riittävyyttä. Käsitykset siitä, mitä on perusturva, mihin se riittää ja missä määrin perusturvaa tulisi parantaa, kuitenkin vaihtelevat ja perustuvat usein tutkitun tiedon sijaan mielikuviin. Mikä on kohtuullisena pidettävä toimeentulon taso, joka perusturvan tulisi taata kaikille kansalaisille? Millaisia vastauksia tähän kysymykseen saadaan subjektiivisin ja objektiivisin mittarein? Millä tavoin perusturva ja sen riittävyys määritellään lainsäädännössä ja millaisia poliittisia kamppailuja perusturvan määrittelemiseen on ajan saatossa liittynyt? Tämä monitieteinen teos tarjoaa työkaluja perusturvan – ja laajemmin toimeentuloturvan – riittävyyden arviointiin. Teoksessa esitellään kotitalouksien kulutukseen perustuvia arviointimenetelmiä perusturvan riittävyyden ja kohtuullisen kulutuksen mittaamiseksi. Lisäksi kirjassa tarkastellaan perusturvaan liittyviä lainsäädännöllisiä ja poliittisia kytkentöjä. Kulutuksen ja perusturvan välisiä yhteyksiä tutkitaan niin laadullisilla kuin määrällisilläkin menetelmillä sekä näiden yhdistelmillä. Kirja muodostaa monipuolisen kokonaiskuvan niistä keinoista, joilla perusturvan riittävyyttä voidaan tarkastella.
Beskrivning: 163 s.
Beställningens pris: 20,00 euroa


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Takaisin perusteisiin.pdf 909.6Kb PDF Granska/Öppna
takaisin_perusteisiin_48.jpg 6.477Kb JPEG image Thumbnail

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post