Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor.editor Kangas, O
dc.contributor.editor Niemelä, M
dc.contributor.editor Raijas, A
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2013-12-30T08:54:05Z
dc.date.available 2013-12-30T08:54:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-951-669-923-6 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-924-3 (pdf)
dc.identifier.issn 2323-7813
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42400
dc.description 163 s. fi
dc.description.abstract Yksi 2000-luvun keskeisimmistä sosiaalipoliittisista keskusteluista on koskenut perusturvaa ja sen riittävyyttä. Käsitykset siitä, mitä on perusturva, mihin se riittää ja missä määrin perusturvaa tulisi parantaa, kuitenkin vaihtelevat ja perustuvat usein tutkitun tiedon sijaan mielikuviin. Mikä on kohtuullisena pidettävä toimeentulon taso, joka perusturvan tulisi taata kaikille kansalaisille? Millaisia vastauksia tähän kysymykseen saadaan subjektiivisin ja objektiivisin mittarein? Millä tavoin perusturva ja sen riittävyys määritellään lainsäädännössä ja millaisia poliittisia kamppailuja perusturvan määrittelemiseen on ajan saatossa liittynyt? Tämä monitieteinen teos tarjoaa työkaluja perusturvan – ja laajemmin toimeentuloturvan – riittävyyden arviointiin. Teoksessa esitellään kotitalouksien kulutukseen perustuvia arviointimenetelmiä perusturvan riittävyyden ja kohtuullisen kulutuksen mittaamiseksi. Lisäksi kirjassa tarkastellaan perusturvaan liittyviä lainsäädännöllisiä ja poliittisia kytkentöjä. Kulutuksen ja perusturvan välisiä yhteyksiä tutkitaan niin laadullisilla kuin määrällisilläkin menetelmillä sekä näiden yhdistelmillä. Kirja muodostaa monipuolisen kokonaiskuvan niistä keinoista, joilla perusturvan riittävyyttä voidaan tarkastella. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Teemakirja 12 fi
dc.title Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta fi
dc.type Teemajulkaisuja fi
dc.description.hinta 20,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Takaisin perusteisiin.pdf 909.6Kb PDF View/Open
takaisin_perusteisiin_48.jpg 6.477Kb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record