Developing Guidelines for an Ideal Eco-label for Wood and Paper Products in the U.S.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212150
Title: Developing Guidelines for an Ideal Eco-label for Wood and Paper Products in the U.S.
Alternative title: Suositukset esimerkilliselle puu- ja paperituotteiden ympäristömerkintä järjestelmälle Yhdysvaltain markkinoille
Author: Heikkonen, Hanna-Lotta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212150
http://hdl.handle.net/10138/42458
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi
Forest Economics
Metsäekonomia
Abstract: The goal of this research was to produce guidelines for an eco-labeling program of wood and paper products in the U.S. market. The factors affecting consumers’ willingness to pay for eco-labeled wood and paper products were examined using a metaregression analysis. A systematic literature review was conducted to examine what are the preferable on-product label characteristics. Results show that consumers in North America are willing to pay less for eco-labeled wood and paper products than European consumers. Wooden and durable goods are able to capture larger price premiums compared to less durable wood/paper products. Consumers are willing to pay more for eco-labeled products where the labels provide more information to the consumers. Among demographic variables, age is shown to positively influence the amount consumers are willing to pay for eco-labeled wood and paper products. Among desirable label characteristics contact information of the labeling agency and information about the environmental effects of the product were found important in addition to information enabling product comparison. Environmental non-governmental organizations are perceived as the most credible labeling providers as shown in past studies.Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää suositukset puu- ja paperituotteiden ympäristömerkkijärjestelmälle Yhdysvaltain markkinoille. Metaregressio-analyysillä selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien maksuhalukkuuteen ympäristömerkityistä puu- ja paperituotteista. Kuluttajien suosimia ympäristömerkin ominaisuuksia kartoitettiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella. Tulokset osoittavat että yhdysvaltalaiset kuluttajat ovat halukkaita maksamaan vähemmän ympäristömerkityistä puu- ja paperituotteista kuin eurooppalaiset kuluttajat. Ympäristömerkityistä puisista ja käytössä kestävistä tuotteista ollaan valmiita maksamaan suurempi hintapreemio kuin ympäristömerkityistä puu- ja paperituotteista, joilla on lyhyt käyttöaika. Mitä enemmän tietoa ympäristömerkit antavat kuluttajalle, sitä suurempi on niistä saatava hintapreemio. Kuluttajan ominaisuuksiin liittyvistä muuttujista iän huomattiin olevan positiivisesti korreloitunut maksuhalukkuuden kanssa. Kuluttajat kokevat ympäristömerkin myöntäjän yhteystiedot ja tiedon tuotteen ympäristövaikutuksista tärkeinä osina tuotteeseen liitettyä ympäristömerkkiä. Kuluttajat arvostavat myös ympäristömerkkiä, joka mahdollistaa eri tuotteiden ympäristövaikutusten vertailun. Kirjallisuuden perusteella kuluttajat luottavat ympäristöjärjestöjen myöntämiin ympäristömerkkeihin enemmän kuin muiden tahojen myöntämiin merkkeihin.
Subject: eco-labels
on-product eco-labels
willingness to pay
metaregression
ympäristömerkki
ympäristömerkin ominaisuudet
maksuhalukkuus
metaregressio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heikkonen_ethesis_UH.pdf 1.330Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record