Laboratorioiden välinen pätevyyskoe SYKE 7/2013 Talousvesimääritykset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/42522

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_3_2014.pdf 1.752Mb PDF View/Open
Title: Laboratorioiden välinen pätevyyskoe SYKE 7/2013 Talousvesimääritykset
Author: Korhonen-Ylönen, Kaija; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2014
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3 / 2014
ISBN: 978-952-11-4258-1
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/42522
Abstract: Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen alkaliniteetti-, nitriitti-, nitraatti- ja ammoniumtypen, sulfaatin, kloridin, fluoridin, kalsiumin, kaliumin, magnesiumin, natriumin, kovuuden, raudan, mangaanin, pH-arvon, sekä sähkönjohtavuuden määrittämiseksi talous- ja raakavesistä lokakuussa 2013. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 50 laboratoriota. Määritettävän yhdisteen pitoisuuden vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon avulla ja sen laskemisessa kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin pH-määrityksessä 0,2 pH-yksikköä, ja muissa määrityksissä 5–15 %. Pätevyyskokeen tuloksista oli hyväksyttäviä 88 %.
Subject: pätevyyskoe
Subject (ysa): laboratoriot
laboratoriotutkimus
pätevyys
luotettavuus
vesianalyysi
talousvesi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record