Rintaperillisen lakiosa ja laskennalliset lisäykset : lakiosan tarve ja oikeutus nyky-yhteiskunnassamme

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Lundell, Alexandra
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201508063015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42587
dc.description.abstract Suomalaisella lakiosajärjestelmällä suojataan rintaperillisen oikeutta puoleen lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan laskettavasta perintöosan arvosta. Lakiosalla siis rajoitetaan perittävän oikeutta vapaasti määrätä koko omaisuudestaan testamentilla. Perintökaaren mukaisella lakiosalla ei ainoastaan rajoiteta perittävän testamenttausoikeutta, vaan sillä voidaan myös puuttua luovutuksiin, jotka perittävä on tehnyt eläessään rintaperillisen vahingoksi. Tällaiset luovutukset otetaan huomioon laskennallisina lisäyksinä lakiosaa laskettaessa. Kaikissa maissa, jotka ovat romaanis-germaanisen oikeuden vaikutuksen alaisia, on voimassa jonkinlainen lakiosajärjestelmä. Common law -maissa ei sen sijaan välttämättä tunneta mitään rintaperillistä suojaavaa lakiosajärjestelmää. Myös lakiosajärjestelmien sisältö vaihtelee maittain. Vaihtelua esiintyy esimerkiksi suhteellisen lakiosan suuruudessa ja siinä, minkälaiset perittävän tekemät elinaikaiset lahjoitukset voidaan laskennallisesti ottaa huomioon lakiosalaskelmassa. Lisäksi joissakin maissa lakiosaa on rajattu rahamääräisellä ylärajalla. Tässä tutkielmassa selvitetään suomalaiseen lakiosajärjestelmään kohdistuvia mahdollisia muutostarpeita ja lakiosajärjestelmän tarpeellisuutta ja oikeutusta Suomen tämän päivän yhteiskunnassa. Lakiosajärjestelmän poistaminen suomalaisesta perintöoikeusjärjestelmästä ei näyttäisi tällä hetkellä olevan ajankohtaista. Lakiosaoikeuden maltilliselle rajoittamiselle näyttäisi kuitenkin esiintyvän tarvetta, sillä suomalainen yhteiskunta on muuttunut monella tavalla lakiosajärjestelmän säätämisen jälkeen. Pisimmälle menevänä vaihtoehtona lakiosaoikeuden rajoittamiseksi olisi perittävän testamenttausvapauden lisääminen pienentämällä suuruudeltaan suhteellista lakiosaa. Laskennallisiin lisäyksiin kuuluvaa suosiolahjaa koskevaa sääntelyä on pidetty ongelmallisena ja se on antanut aihetta lukuisille oikeudenkäynneille. Maltillisimpana vaihtoehtoehtona lakiosajärjestelmän uudistamiseksi olisi ko. suosiolahjasäännöksen uudistaminen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Rintaperillisen lakiosa ja laskennalliset lisäykset : lakiosan tarve ja oikeutus nyky-yhteiskunnassamme fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Family and inheritance law en
dc.subject.discipline Perhe- ja jäämistöoikeus fi
dc.subject.discipline Familje- och kvarlåtenskapsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201508063015

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_AlexandraLundell.pdf 614.2Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record