Rytmi, ihmisääni ja liike : kolme versiota näyttelijäntyöstä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42615
Title: Rytmi, ihmisääni ja liike : kolme versiota näyttelijäntyöstä
Author: Taalikainen, Satu
Contributor organization: Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, dans och performance / Performing Arts Research Centre
Date: 2013
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/42615
Abstract: Tämän toimintatutkimuksen aiheena on, miten rytmi, ihmisääni tai liike voivat jäsentää näyttelijäntyötä. Siihen liittyvänä taiteellisena produktiona tein työryhmäni kanssa Yasmina Rezan puhenäytelmätekstin Kolme versiota elämästä pohjalta kolme variaatiota. Ensin kustakin variaatiosta harjoiteltiin demo-esitys, ja lopuksi niistä koottiin esitysluonnos, jota esitettiin yhteensä 7 kertaa. Kokeilujen pohjana oli viisi musiikillista parametriä: tempo, dynamiikka, sointiväri, fraseeraus ja artikulaatio. Näitä pyrittiin soveltamaan sekä rytmiin, ihmisääneen että liikkeeseen ns. variaatiokaaviota apuna käyttäen. Tavoitteena oli pyrkiä bändimäiseen työskentelyyn. Improvisaation merkitys nousi produktion myötä myös ennalta suunniteltua suuremmaksi. Kokeilujen myötä muodostunut työtapa sai aikaan muutoksia työryhmäläisten psykorealismiin pohjautuvissa käsityksissä näyttelijäntyöstä. Tässä kirjallisessa työssä esittelen tämän produktion kulkua ja arvioin sitä sekä näyttelijäntyön että musiikkiteatterin tekemisen kannalta. Arvioinnin pohjana oleva kokemusperäinen aineisto koostuu produktiosuunnitelmista, omista muistiinpanoistani ja päiväkirjamerkinnöistä, demojen jälkeen pidetyistä vapaamuotoisista yleisö- ja työryhmäkeskusteluista, demojen ja yhden esitysluonnoksen videotaltioinneista sekä produktion aikana muodostuneesta hiljaisesta tiedosta.
Subject: ihmisääni
näyttelijäntyö
ensemble
Subject: ihmisääni
näyttelijäntyö
ensemble
Subject (ysa): Stanislavski, Konstantin S.
rytmi
liike
musiikkiteatteri
näytteleminen
parametrit
improvisointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Taalikainen_Satu_2013.pdf 2.363Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record