Säätiöiden valvonta Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063036
Title: Säätiöiden valvonta Suomessa
Author: Sillgren, Timo Herman
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508063036
http://hdl.handle.net/10138/42644
Thesis level: master's thesis
Discipline: Obligation law
Velvoiteoikeus
Obligationsrätt
Abstract: Tutkielmassa arvioidaan säätiövalvonnan sääntelyä ja tehokkuutta Suomessa. Tarkastelu keskittyy 2000-luvulle, jolta ajalta löytyy olennainen säätiövalvontaa koskeva oikeuskäytäntö. Säätiöitä koskeva oikeuskirjallisuus on keskittynyt teoreettisiin kysymyksiin, kuten säätiövalvonnan yleiseen oikeutukseen ja säätiölain teoreettisesti merkittäviin pykäliin, joilla ei ole kuitenkaan ollut käytännössä merkitystä, kuten 15§ oikaisuvaatimuksesta. Säätiölain soveltamista käytännössä ei ole tutkittu juuri lainkaan. Säätiöiden valvontaan liittyvien oikeustapausten lisäksi tarkastellaan säätiöiden valvontaan liittyvän lainsäädännön, etenkin säätiölain, valvonnalle antamia mahdollisuuksia ja niiden toteutumista käytännön soveltamistilanteissa. Soveltamiskäytännön osalta tarkastelun keskiössä on erityisesti säätiöitä valvova viranomainen, Patentti- ja rekisterihallitus, jonka osalta todetaan sille laissa suotujen valvontamahdollisuuksien tulleen usein suppeasti tulkituiksi ja sovelletuiksi. Lisäksi arvioidaan valmisteilla olevien lakimuutosten, eli säätiölain kokonaisuudistuksen, säätiövalvontamaksun ja tilintarkastukseen liittyvien uudistuksien mahdollisia vaikutuksia säätiöiden valvontaan. Vaikutusten arvioidaan jäävän yleisesti odotettua vähäisemmiksi. Uudet säännökset parantavat valvonnan rahoitusta sekä lisäävät avoimuutta ja tiedonkulkua, mutta valvonnan taso ei silti todennäköisesti merkittävästi muutu aiemmasta.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Stiiden valvonta Suomessa.pdf 954.5Kb PDF View/Open
Säätiöiden valvonta Suomessa.pdf 954.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record