Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus osastofarmasian kustannusvaikuttavuudesta ja aikasarja osastofarmasian kustannuksista ja vaikutuksista vuosina 2009-2012 Hyks-sairaanhoitoalueella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151246
Title: Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus osastofarmasian kustannusvaikuttavuudesta ja aikasarja osastofarmasian kustannuksista ja vaikutuksista vuosina 2009-2012 Hyks-sairaanhoitoalueella
Author: Pakarinen, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151246
http://hdl.handle.net/10138/42664
Thesis level: master's thesis
Discipline: Socialfarmaci
Social Pharmacy
Sosiaalifarmasia
Abstract: Clinical pharmacy is defined as a service which a pharmacist provides for example to a ward or a medical center. In Finland clinical pharmacy (or ward pharmacy) was started in the 1980s but it hasn't expanded widely until at the end of the 2010s. Need for cost-effectiveness research has been under discussion because of increasing health care costs. This kind of research helps to choose the most effective services. Naturally also clinical pharmacy is under effectiveness consideration. A systematic review was conducted considering the cost-effectiveness research of clinical pharmacy. The aim of this review was to find clinical pharmacy interventions which have been proven costeffective. Literature research found 7 articles. Three of these studied pharmacokinetic patient surveillance and in the rest four articles pharmacist worked as a part of multidisciplinary team. In six studies the cost savings were greater than the costs. The other part of this study was about clinical pharmacy in the hospital district of Helsinki and Uusimaa (HUS). Data was collected from Helsinki University Central Hospital (HUCH) wards which had had clinical pharmacy services during the years 2009-2012. Collected data included clinical pharmacy costs and amount of work gained with those costs, drug consumption, drug waste amounts, amounts of drugs returned to HUS-pharmacy and amounts of HaiPro-reports. Collected data was presented as a time series. The costs of clinical pharmacy had followed the trend of other health care costs during 2009-2012. Wards with clinical pharmacy had somewhat larger amount of drug waste than the other wards. Amounts of drugs returned to the pharmacy were greater in the wards with clinical pharmacy. The amount of HaiPro-reports grew by a factor of 15 from 2009 to 2012. Especially amounts of drug administration errors and errors in writing down prescriptions were greater in clinical pharmacy wards. The data in this thesis describes only a small part of clinical pharmacists' work in the HUCH area. Making final conclusions about the cost-effectiveness of clinical pharmacy isn't possible with this data. The systematic review can give ideas to improve clinical pharmacy in HUS in a more cost-effective direction.Osastofarmasia on terveydenhuollossa, esimerkiksi sairaalan tai terveyskeskusten osastoilla, tapahtuvaa farmaseuttista työtä. Suomessa osastofarmasia on käynnistynyt 1980-luvulla, mutta se on merkittävästi laajentunut vasta viime vuosikymmenen loppupuolella. Kasvavat terveydenhuollon menot ovat nostaneet esille tarpeen kustannusvaikuttavuustutkimukselle, jotta käytössä olevat resurssit pysyttäisiin kohdentamaan mahdollisimman tehokkaasti. Tämä koskee myös osastofarmasiaa terveydenhuollon palveluna. Osastofarmasian kustannusvaikuttavuudesta tehtiin järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena oli löytää tutkimuksia farmasistin suorittamien interventioiden kustannusvaikuttavuudesta. Kirjallisuushakujen tuloksena saatiin 4375 viitettä, joista mukaanotto- ja poissulkukriteerien perusteella jäi lopulliseen analyysiin 7 artikkelia. Kolme artikkelia käsitteli farmasistin suorittamaa lääkeainepitoisuusseurantaa ja lopuissa neljässä farmasisti työskenteli osana moniammatillista tiimiä erilaisin työtehtävin. Kuudessa tutkimuksessa seitsemästä osastofarmasian hyödyt ylittivät kustannukset. Tutkimuksen toinen osa käsitteli osastofarmasian kustannuksia ja vaikutuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hyks-sairaanhoitoalueella vuosina 2009-2012. Osastofarmasiaosastoilta analysoitiin osastofarmasian kustannukset ja työpanokset, lääkekulutus, lääkehävikki, lääkepalautukset sekä HaiPro-ilmoitusten määrät. Kerätyt tiedot esitettiin aikasarjataulukoina osastokohtaisesti sekä yhteenvetoina tulosyksiköittäin. Osastofarmasian kustannukset olivat kehittyneet vuosina 2009-2012 muiden terveydenhuollon menojen kanssa samansuuntaisesti. Osastofarmasiaosastoilla lääkehävikki suhteessa lääkekulutukseen oli hieman suurempi kuin muilla osastoilla. Lääkepalautukset suhteessa lääkekulutukseen olivat suuremmat osastofarmasiaosastoilla. HaiPro-raportointimäärät olivat 15-kertaistuneet vuodesta 2009 vuoteen 2012. Erityisesti kirjaus- ja antovirheitä havaittiin osastofarmasiaosastoilla muita osastoja enemmän. Tämä aineisto kuvaa vain pientä osaa osastofarmasiasta Hyks-sairaanhoitoalueella, joten johtopäätösten vetäminen osastofarmasian kustannusvaikuttavuudesta tämän aineiston perusteella ei ole mahdollista. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus antaa kuitenkin viitteitä siihen, kuinka osastofarmasiaa voitaisiin HUS:ssa kehittää kustannusvaikuttavaan suuntaan.
Subject: osastofarmasia
kustannusvaikuttavuus
järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record