Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42668

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
OH_1_2014.pdf 939.4Kb PDF Granska/Öppna
Titel: Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella
Författare: Lietzén, Jesse; Kylliäinen, Mikko
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2014-01-30
Språk: fi
Tillhör serie: Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2014
ISBN: 978-952-11-4255-0
ISSN: 1796-1653
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/42668
Abstrakt: Ohje tarjoaa suunnittelijoille ja rakennusvalvontaviranomaisille tietoa siitä, miten eri aikakausina noudatettuja ääneneristysmääräyksiä voidaan tulkita, kun arvioidaan asuinhuoneiston ääneneristävyyttä. Myös eri aikakausina voimassa olleet ääneneristysmääräykset on esitetty kootusti ja tiivistetysti oppaan liitteenä. Koska määräyksissä ja suosituksissa esitetyt mittalukujen laskentamenetelmät ovat muuttuneet, eri aikakausina saatuja mittaustuloksia ei voida aina suoraan verrata keskenään, vaikka tulosten merkintätapa olisikin sama. Ohjeessa esitetään menetelmä, jolla vuodesta 1955 lähtien tehtyjen ääneneristystutkimusten tulokset ja vaatimustaso saadaan vertailukelpoisiksi keskenään. Ohjeessa esitetään lisäksi, miten eri aikakausina annetut rakennusten ääneneristystä koskevat määräykset ja suositukset ovat muuttuneet ajan saatossa niissä esitettyine menetelmineen ja vaatimustasoineen. Ohjetta voivat hyödyntää myös taloyhtiöt, isännöitsijät sekä asuntojen ostajat, joille ääneneristävyys on ostopäätöstä tehtäessä tärkeä valintaperuste. Ohjeessa esitetään, miten asuinhuoneistojen välinen ääneneristävyys on kerrostaloissa kehittynyt 1950-luvulta 2000-luvulle. Esitetyt tulokset koskevat pääasiassa betonirakenteisten asuinkerrostalojen ääneneristystä. Ohjeessa on lisäksi esitetty ohjeita ääneneristyksestä korjaushankkeissa. Sen yhteydessä on esitetty joitakin tavanomaisia rakennusten korjaus- ja muutostöihin liittyviä tilanteita, joissa ääneneristävyys on otettava huomioon.
Subject: Rakennusakustiikka
Suomen rakennusmääräyskokoelma C1
Subject (ysa): akustiikka
rakentaminen
rakennusfysiikka
ääneneristys
meluntorjunta
kerrostalot


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post