Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella

Show simple item record

dc.contributor.author Lietzén, Jesse
dc.contributor.author Kylliäinen, Mikko
dc.date.accessioned 2014-01-29T12:39:42Z
dc.date.available 2014-01-29T12:39:42Z
dc.date.issued 2014-01-30
dc.identifier.isbn 978-952-11-4255-0 fi
dc.identifier.issn 1796-1653 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42668
dc.description.abstract Ohje tarjoaa suunnittelijoille ja rakennusvalvontaviranomaisille tietoa siitä, miten eri aikakausina noudatettuja ääneneristysmääräyksiä voidaan tulkita, kun arvioidaan asuinhuoneiston ääneneristävyyttä. Myös eri aikakausina voimassa olleet ääneneristysmääräykset on esitetty kootusti ja tiivistetysti oppaan liitteenä. Koska määräyksissä ja suosituksissa esitetyt mittalukujen laskentamenetelmät ovat muuttuneet, eri aikakausina saatuja mittaustuloksia ei voida aina suoraan verrata keskenään, vaikka tulosten merkintätapa olisikin sama. Ohjeessa esitetään menetelmä, jolla vuodesta 1955 lähtien tehtyjen ääneneristystutkimusten tulokset ja vaatimustaso saadaan vertailukelpoisiksi keskenään. Ohjeessa esitetään lisäksi, miten eri aikakausina annetut rakennusten ääneneristystä koskevat määräykset ja suositukset ovat muuttuneet ajan saatossa niissä esitettyine menetelmineen ja vaatimustasoineen. Ohjetta voivat hyödyntää myös taloyhtiöt, isännöitsijät sekä asuntojen ostajat, joille ääneneristävyys on ostopäätöstä tehtäessä tärkeä valintaperuste. Ohjeessa esitetään, miten asuinhuoneistojen välinen ääneneristävyys on kerrostaloissa kehittynyt 1950-luvulta 2000-luvulle. Esitetyt tulokset koskevat pääasiassa betonirakenteisten asuinkerrostalojen ääneneristystä. Ohjeessa on lisäksi esitetty ohjeita ääneneristyksestä korjaushankkeissa. Sen yhteydessä on esitetty joitakin tavanomaisia rakennusten korjaus- ja muutostöihin liittyviä tilanteita, joissa ääneneristävyys on otettava huomioon. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2014 fi
dc.subject Rakennusakustiikka fi
dc.subject Suomen rakennusmääräyskokoelma C1 fi
dc.title Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa akustiikka fi
dc.subject.ysa rakentaminen fi
dc.subject.ysa rakennusfysiikka fi
dc.subject.ysa ääneneristys fi
dc.subject.ysa meluntorjunta fi
dc.subject.ysa kerrostalot fi
ym.theme Rakennettu ympäristö fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_1_2014.pdf 939.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record