Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42681

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YO_2014.pdf 6.744MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa
Tekijä: Lepistö, Jani; Westerholm, Henrik; Schultz, Eija; Uljas, Jenni; Björklöf, Katarina
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöopas 2014
ISSN: 1796-167X
ISBN: 978-952-11-4260-4
Tiivistelmä: Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi perustuu arvioon maaperässä olevista haitta-aineista ja niiden aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle tai ympäristölle. Näiden haittojen ja riskien määrittämiseksi tarvittavat kohdetiedot pohjautuvat pääosin näytteenottoon. Edustava näytteenotto onkin edellytys luotettavien arviointien tekemiselle. Siksi kenttähenkilöstön asiantuntemus ja toimintatavat vaikuttavat merkittävästi arvioinnin tuloksiin ja niistä tehtäviin päätöksiin. Tämä opas on tarkoitettu kenttähenkilöstön koulutusmateriaaliksi. Opas sisältää esimerkkejä hyvistä käytännöistä näytteenoton suunnittelussa, toteutuksessa, dokumentoinnissa ja laadunhallinnassa. Oppaassa kuvataan lisäksi erilaisia näytteenottotekniikoita, yleisempien kenttämittaredien käyttöä ja pohjavesinäytteenottoa sekä toksisuusmäärityksiin liittyvää näytteenottoa.
URI: http://hdl.handle.net/10138/42681
Päiväys: 2014
Asiasanat (ysa): maaperä
pohjavesi
pilaantuminen
maaperän saastuminen
haitalliset aineet
näytteenotto
oppaat


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot