Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/42681

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO_2014.pdf 6.744Mb PDF View/Open
Title: Hyvät käytännöt pilaantuneiden maiden kenttätutkimuksissa
Author: Lepistö, Jani; Westerholm, Henrik; Schultz, Eija; Uljas, Jenni; Björklöf, Katarina
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2014
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas 2014
ISBN: 978-952-11-4260-4
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/42681
Abstract: Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi perustuu arvioon maaperässä olevista haitta-aineista ja niiden aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle tai ympäristölle. Näiden haittojen ja riskien määrittämiseksi tarvittavat kohdetiedot pohjautuvat pääosin näytteenottoon. Edustava näytteenotto onkin edellytys luotettavien arviointien tekemiselle. Siksi kenttähenkilöstön asiantuntemus ja toimintatavat vaikuttavat merkittävästi arvioinnin tuloksiin ja niistä tehtäviin päätöksiin. Tämä opas on tarkoitettu kenttähenkilöstön koulutusmateriaaliksi. Opas sisältää esimerkkejä hyvistä käytännöistä näytteenoton suunnittelussa, toteutuksessa, dokumentoinnissa ja laadunhallinnassa. Oppaassa kuvataan lisäksi erilaisia näytteenottotekniikoita, yleisempien kenttämittaredien käyttöä ja pohjavesinäytteenottoa sekä toksisuusmäärityksiin liittyvää näytteenottoa.
Subject (ysa): maaperä
pohjavesi
pilaantuminen
maaperän saastuminen
haitalliset aineet
näytteenotto
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record