Kaivosten ympäristöturvallisuus

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42781

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_3_2014.pdf 1.982Mb PDF View/Open
Title: Kaivosten ympäristöturvallisuus
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2014-02-10
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 3/2014
ISBN: 978-952-11-4270-3
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/42781
Abstract: Ympäristöministeriö asetti kaivosten ympäristöturvallisuutta käsittelevän viranomaistyöryhmän (KYTU) sen jälkeen, kun Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa tapahtui vesistövahinko marraskuussa 2012. Työryhmän tehtävä oli muun muassa arvioida viranomaisten tehtäviä, ohjauskeinoja ja yhteistyötä ympäristövahinkojen estämiseksi jatkossa. Suomessa monilla viranomaisilla on toimivaltaa, joka koskee kaivoksia, jätepatoja ja kaivostoiminnan ympäristöturvallisuutta. Viranomaisten yhteistyö toimii monessa suhteessa hyvin. Kaivostoiminnan kasvu on kuitenkin lisännyt merkittävästi hallinnon tehtäviä. Samanaikaisesti viranomaisten voimavarat ovat vähentyneet valtiontalouden säästötoimien vuoksi. Toimialaa koskeva lainsäädäntö ja viranomaisorganisaatio ovat lisäksi käyneet läpi suuria muutoksia viime vuosina. Viranomaisyhteistyön toimivuudella eri säädösten mukaisissa lupamenettelyissä ja valvonnassa on keskeinen merkitys kaivostoiminnan ympäristöturvallisuuden varmistamisessa. Toimiva yhteistyö edellyttää, että viranomaisilla on tehtäviensä hoitamista ja yhteydenpitoa varten yhteisesti sovitut toimintamallit ja riittävät voimavarat. Viranomaisten välisen yhteistyön lisäksi työryhmän tehtävänä oli tarkastella laajemminkin asettamispäätöksen mukaisia asiakokonaisuuksia kaivosten ympäristöturvallisuuden kehittämiseksi. KYTU -työryhmän loppuraportissa on yleiskatsaus Suomen kaivostoiminnasta, kaivosten ympäristöturvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä ja viranomaistehtävistä. Raportissa esitetään toimenpide-ehdotuksia, jotka liittyvät seuraaviin kaivostoiminnan ympäristöturvallisuutta koskeviin asiakokonaisuuksiin: Viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen, kaivoksiin liittyvän ympäristötiedon saatavuus ja tietopohjan vahvistaminen, kaivosaltaiden pato- ja pohjarakenteiden turvallisuuden parantaminen, kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvät vakuusjärjestelyt, suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kartoituksen jatkotoimet ja säteilyasetuksen 29 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn noudattaminen. Monien asiakokonaisuuksien yhteydessä otettiin huomioon vuonna 2013 toteutettujen kaivosten stressitestien tuloksia. Lisäksi on esitetty toimenpiteitä stressitestien tulosten pohjalta nousseiden suositusten huomioon ottamisesta. Raportin lopussa on yhteenveto työryhmän esittämistä toimenpide-ehdotuksista.
Subject (ysa): kaivokset
ympäristöturvallisuus
viranomaisyhteistyö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record