Kohdekuvaukset SY 14/2007

 

Julkaisuun ”Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat” (Suomen ympäristö 14/2007) liittyvien kohdekuvausten metatiedot (kunta, maakunta, ELY–keskus) ovat vuoden 2013 tilanteen mukaisesti. Asiasanoihin on tallennettu myös kohteen muodostumatyyppi: drumliini, kumpumoreeni, reunamoreeni. 

PDF–muodossa olevien kohdekuvauksien ja karttatulosteiden tiedot ovat alkuperäisen julkaisun mukaisesti. Alueiden rajaukset ovat saatavissa myös digitaalisessa muodossa ympäristöhallinnon Oiva-palvelusta. 

Linkki julkaisuun: SY 14/2007

Recent Submissions

View more