Vesitiekuljetukset vaihtoehtoisena metsäpolttoaineiden kaukokuljetusmuotona : Hankintaketjujen hiilidioksidipäästövertailu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212165
Title: Vesitiekuljetukset vaihtoehtoisena metsäpolttoaineiden kaukokuljetusmuotona : Hankintaketjujen hiilidioksidipäästövertailu
Author: Ghazanfari, Darius
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsäekonomian laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Economics
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2008
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212165
http://hdl.handle.net/10138/42905
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekonomi
Forest Economics
Metsäekonomia (kansantaloudellinen metsäekonomia)
Abstract: During recent years the use of forest fuels such as felling residues has increased in Finland, mainly due to the emission trade system and the inflation in fossil fuel prices. The procurement area of forest fuels must be diversified and enlarged to get sufficient amount of fuel from the forest to the major customers (CHP, combined heat and power production). There may be a need for different type of logistical and longdistance transportation methods in future. The use of forest fuels is important in mitigating climate-change. The reductions in CO2-emissions can be achieved due to its greenhouse gas neutrality but also from better procurement. The procurement of forest chips has usually been based on truck transportation and comminution at the landing sites using mobile chippers (roadside chipping). Truck transportation from longer distances is however expensive because of the low energy density of forest chips. An alternative procurement system based on waterway transportation from satellite terminals and chipping at the terminal could be more costefficient, and produce less CO2 in large-scale procurement of forest fuels. The loading and unloading places at terminals could also be used as buffer storage. The alternative procurement could be suitable for power plants next to large inland water areas such as the Lake Saimaa region. The study was based on Stora Enso Varkaus' increasing use of forest fuels, which could reach 2 TWh (1 milj. m3 forest chips) in future for the CHP-plant and the new biorefinery. The maximum procurement distance around the city is 80 km due to the demand from neighbouring cities. The comparison of the CO2- emissions indicated that the alternative procurement produced 3-18 % less CO2, depending on the transportation distance in traditional method (60-120 km). If crushing (electricity) instead of chipping was deployed the difference grew to 28-39 %. The alternative method became favorable after 52 km distance in traditional procurement. The decrease in CO2 is a consequence of less diesel-fuel needed in the procurement chain and thus can be connected with the costs of procurement. However, for a complete cost-analysis much more information is needed, such as the variable and fixed costs and the indirect emissions.Metsäpolttoaineiden kysyntä kasvaa voimakkaasti johtuen tuotantolaitosten päästökiintiöistä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden hintatason kohoamisesta. Kysynnän kasvu aiheuttaa uusia vaatimuksia polttoaineen hankintaan. Hankintaa täytyy monipuolistaa ja laajentaa, jotta metsäpolttoainetta saataisiin riittävä määrä suurkäyttäjille. Hankintaketjun tulisi olla kustannustehokas ja tuottaa mahdollisimman vähän kasvihuonekaasuja. Metsähakkeen perinteinen kaukokuljetus rekalla ei ole kannattavaa pitkistä etäisyyksistä, sillä metsäpolttoaineiden energiamäärä suhteessa tilavuuteen on alhainen. Vesitiekuljetus on osoittautunut kustannustehokkaaksi raakapuun kuljetuksissa pitkillä etäisyyksillä. Vesitiekuljetus proomukalustolla voisi olla sopiva ja autokuljetusta vähäpäästöisempi kuljetusmuoto myös metsäpolttoaineille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli verrata perinteisen autokuljetuksiin perustuvan hankintamenetelmän ja terminaalihaketukseen ja vesitiekuljetukseen perustuvan hankintamenetelmän hiilidioksidipäästöjä. Aihetta tarkastellaan case-tapauksen avulla, joka perustuu Varkauden Stora Enson CHP-laitoksen (lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos) ja uuden biopolttoainejalostamon kasvavalle metsäpolttoaineen kysynnälle. Näiden laitosten vuotuinen metsäpolttoainetarve tulee kasvamaan arviolta jopa 2 terawattituntiin (1 milj. m3 haketta). Maksimihankintaetäisyys kaupungin ympäriltä tulee kuitenkin rajoittumaan noin 80 kilometriin johtuen lähikaupunkien kasvavasta kysynnästä. Kyseeseen voisikin tulla hankinta etäämmän terminaalipaikan ympäriltä, josta metsäpolttoaine kuljetettaisiin terminaaliin haketettavaksi ja sieltä edelleen vesiteitse käyttöpaikalle. Päästövertailun tulokset osoittavat, että terminaalihaketukseen ja vesitiekuljetukseen perustuvalla hankinnalla saavutettava vähennys hiilidioksidipäästöissä perinteiseen autokuljetukseen verrattuna on suuruudeltaan 3-18 % perinteisen hankinnan etäisyyden vaihdellessa välillä 60-120 km ja haketuksen sijaan sähkökäyttöisiä murskaimia käytettäessä 28-39 %. Autokuljetuksen kannattavuuden ylärajaksi saatiin 52 km, jonka jälkeen alhaisempiin hiilidioksidipäästöihin päästään vesitiekuljetuksiin ja terminaalihaketukseen perustuvalla hankinnalla. Vähennykset hiilidioksidipäästöissä ovat seurausta diesel-polttoaineen pienemmästä kulutuksesta ja täten suoraan verrannollisia hankinnan kustannuksiin. Kokonaisvaltaiseen kustannustarkasteluun vaaditaan kuitenkin tietoja myös ketjun muuttuvista ja kiinteistä kustannuksista sekä välillisistä päästöistä.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vesitiek.pdf 5.536Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record