Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Modellering av buller från vindkraftverk

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42937

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_2_2014.pdf 559.3Kb PDF View/Open
Title: Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Modellering av buller från vindkraftverk
Other contributor: Saarinen, Ari
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2014-02-28
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014
ISBN: 978-952-11-4275-8
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/42937
Abstract: Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden ääni voi sisältää erityispiirteitä, mitkä lisäävät melun häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehollaan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa. Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimaloiden tuottaman melun mallintamiseksi. Mallinnustuloksista on mahdollista arvioida tuulivoimalan tuottama melutaso tarkastelupisteissä. Ohjeessa annetaan tietoja mallinnusmenettelyistä, mallinnuksessa käytettävistä ohjelmista ja parametreista, sekä tulosten esittämistavasta. Mallinnukset voidaan tehdä kaikissa suunnissa tuulivoimalan (tai tuulivoimalaryhmän) ympärillä. Mallinnus suoritetaan tuulen nopeuden referenssiarvoa vastaavilla melupäästön lähtöarvoilla, mikä tarkoittaa tuulivoimalan nimellistehollaan tuottamaa enimmäismelupäästöä. Ohjeen menettelytavat mahdollistavat ääniteknisen suunnittelun liittämisen tuulivoima-alueiden muuhun suunnitteluprosessiin ja hyväksymismenettelyyn.
Subject: ympäristömelu
tuulivoimarakentaminen
Subject (ysa): Melu
tuulivoimalat
mallintaminen


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record