Tuulivoimaloiden melupäästön todentaminen mittaamalla. Verifiering av bullerutsläpp från vindkraftverk genom mätning

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42938

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_3_2014.pdf 1.282Mb PDF View/Open
Title: Tuulivoimaloiden melupäästön todentaminen mittaamalla. Verifiering av bullerutsläpp från vindkraftverk genom mätning
Editor: Saarinen, Ari
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2014-02-28
Belongs to series: Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2014
ISBN: 978-952-11-4276-5
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/42938
Abstract: Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden ääni voi sisältää erityispiirteitä, mitkä lisäävät melun häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehollaan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa. Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen tuulivoimaloiden melupäästön (äänitehotason) mittaamiseksi ja arvioimiseksi. Ohjeessa on annettu tietoja mittausmenettelyistä, mittauksissa käytettävistä laitteista ja tulosten esittämistavasta. Mittaukset voidaan tehdä kaikissa suunnissa tuulivoimalan (tai tuulivoimalaryhmän) ympärillä. Ohjeen menettelytavat mahdollistavat ääniteknisen suunnittelun liittämisen tuulivoima-alueiden muuhun suunnitteluprosessiin ja hyväksymismenettelyyn.
Subject: ympäristömelu
tuulivoimarakentaminen
Subject (ysa): Melu
tuulivoimalat
mallintaminen


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record