Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa. Mätning av bullernivån från vindkraftverk vid objekt som utsätts

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42939

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OH_4_2014.pdf 1.408Mb PDF View/Open
Title: Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa. Mätning av bullernivån från vindkraftverk vid objekt som utsätts
Editor: Saarinen, Ari
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2014-02-28
Belongs to series: Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2014
ISBN: 978-952-11-4277-2
ISSN: 1796-1653
URI: http://hdl.handle.net/10138/42939
Abstract: Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden ääni voi sisältää erityispiirteitä, mitkä lisäävät melun häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehollaan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa. Ohjeessa esitetään menettelytavat tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen tuulivoimaloiden aiheuttaman melutason mittaamiseksi ja arvioimiseksi melulle altistuvassa kohteessa. Ohjeessa annetaan tietoja mittausmenettelyistä, mittauksissa käytettävistä laitteista ja tulosten esittämistavasta. Mittaukset voidaan tehdä kaikissa suunnissa tuulivoimalan (tai tuulivoimalaryhmän) ympärillä. Ohjeen menettelytavat mahdollistavat ääniteknisen suunnittelun liittämisen tuulivoima-alueiden muuhun suunnitteluprosessiin ja hyväksymismenettelyyn.
Subject: ympäristömelu
tuulivoimarakentaminen
Subject (ysa): melu
mallintaminen
tuulivoimalat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record