MS-kuntoutujien ryhmämuotoinen moniammatillinen avokuntoutus. Kuntoutusmallin kehittäminen ja arviointi

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42945

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: MS-kuntoutujien ryhmämuotoinen moniammatillinen avokuntoutus. Kuntoutusmallin kehittäminen ja arviointi
Author: Salminen, A-L; Hämäläinen, P; Karhula, M; Kanelisto, K; Ruutiainen, J
Publisher: Kela
Date: 2014
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 129
ISBN: 978-951-669-930-4 (nid.)
978-951-669-931-1 (pdf )
ISSN: 1238-5050 (ISSN-L)
1238-5050 (painettu)
2323-7724 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/42945
Abstract: Tutkimuksen tavoite oli arvioida uuden ryhmämuotoisen moniammatillisen avokuntoutusmallin toimivuutta ja vaikutuksia MS-tautia sairastavan osallistumiseen ja arjessa selviytymiseen. Kaksivuotinen kuntoutus toteutettiin vuosina 2010–2012. Monimenetelmällinen monikeskustutkimus toteutettiin kolmella paikkakunnalla. Kokeiltavaan kuntoutukseen osallistuvia oli 80. Heistä 38 osallistui Kelan vaikeavammaisille tarkoitetun kuntoutuksen perusteella (KKRL 9 §) ja 42 harkinnanvaraisuuden perusteella (KKRL 12 §). Alkumittauksissa ryhmillä oli yhtä paljon osallistumista rajoittavia mielialan, uupumuksen ja kognitiivisen toimintakyvyn rajoitteita. Vertailuryhmään kuuluvat 19 kuntoutujaa saivat vakiintunutta kuntoutusta vaikeavammaisuuden perusteella (KKRL 9 §). Kuntoutusmallin osatekijöiden toimivuutta arvioitiin neljänä ajankohtana kuntoutujille, läheisille, palveluntuottajille ja yhteistyötahoille tehtyjen haastattelujen sekä kuntoutujien fokusryhmähaastattelun perusteella. Vaikutusten arvioinnissa päätulosmuuttujat olivat kuntoutujan osallistuminen, hänen arjen toiminnan ongelmansa ja niissä suoriutuminen sekä hänen kuntoutukselle asettamiensa tavoitteiden saavuttaminen. Kuntoutusmalli osoittautui toimivaksi. Energian säästämiseen, kognitioon, mielialaan ja kehonhallintaan liittyvät teemat edistivät kuntoutujien ymmärrystä oireiden haittaavuudesta ja niiden kanssa selviytymisestä arjessa. Ryhmämuotoisuus edisti kuntoutumista. Vertaistuki koettiin tärkeäksi. Harkinnanvaraisuuden (KKRL 12 §) perusteella valittujen kuntoutujien kokemat osallistumisen ongelmat vähenivät ja heidän arjen toiminnoista suoriutumisensa ja tyytyväisyytensä omaan suoriutumiseensa paranivat. Järjestämisvelvollisuuden (KKRL 9 §) perusteella valittujen kuntoutujien osallistumisen ongelmat ja arjen toiminnoista suoriutuminen eivät kohentuneet, mutta tyytyväisyys omaan suoriutumiseen parani. Vertailuryhmän osallistumisen ongelmat eivät vähentyneet, mutta heidän arjentoiminnoista suoriutumisensa ja tyytyväisyytensä omaan suoriutumiseensa paranivat.
Description: 168 s. + sähköiset liitteet
Subject: MS-tauti
neurologiset sairaudet
kuntoutus
moniammatillinen kuntoutus
ryhmäkuntoutus
osallistuminen
toimintakyky
elämänlaatu
arviointitutkimus
vaikutukset
Order price: 20,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia129.pdf 1.165Mb PDF View/Open
Liite_S22.pdf 74.58Kb PDF View/Open
Liite_S21.pdf 188.8Kb PDF View/Open
Liite_S20.pdf 95.97Kb PDF View/Open
Liite_S19.pdf 239.6Kb PDF View/Open
Liite_S18.pdf 233.7Kb PDF View/Open
Liite_S17.pdf 285.9Kb PDF View/Open
Liite_S16.pdf 214.8Kb PDF View/Open
Liite_S15.pdf 172.8Kb PDF View/Open
Liite_S14.pdf 162.4Kb PDF View/Open
Liite_S13.pdf 217.7Kb PDF View/Open
Liite_S12.pdf 208.3Kb PDF View/Open
Liite_S11.pdf 161.7Kb PDF View/Open
Liite_S10.pdf 263.4Kb PDF View/Open
Liite_S09.pdf 224.4Kb PDF View/Open
Liite_S08.pdf 207.2Kb PDF View/Open
Liite_S07.pdf 312.0Kb PDF View/Open
Liite_S06.pdf 165.8Kb PDF View/Open
Liite_S05.pdf 175.7Kb PDF View/Open
Liite_S04.pdf 239.5Kb PDF View/Open
Liite_S03.pdf 74.91Kb PDF View/Open
Liite_S02.pdf 92.79Kb PDF View/Open
Liite_S01.pdf 103.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record