Ihmisen toiminnasta ympäristöön kohdistuva kuormitus Etelä-Savossa 2005

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42957

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ESAra_1_2007.pdf 4.605Mb PDF View/Open
Title: Ihmisen toiminnasta ympäristöön kohdistuva kuormitus Etelä-Savossa 2005
Author: Rautio, Mikko
Publisher: Etelä-Savon ympäristökeskus
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: ESAra 1/2007
ISBN: 978-952-11-2690-1
ISSN: 1796-184X
URI: http://hdl.handle.net/10138/42957
Abstract: Julkaisu sisältää tietoa Etelä-Savon ympäristökeskuksen toiminta-alueella (Etelä-Savon maakunta) aiheutuvasta ympäristökuormituksesta. Tiedot on koottu Ympäristöhallinnon ylläpitämästä Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI), jonne ympäristölupavelvolliset vuosittain ilmoittavat tiedot mm. ilma- ja vesipäästöistä sekä jätemääristä. Raportti keskittyy vuoden 2005 tietoihin, mutta osa tiedoista on aikaisemmilta vuosilta, jos vuoden 2005 tietoja ei ole ollut saatavilla. Raporttiin on koottu tietoa myös aikaisempien vuosien kuormituksesta, jotta voidaan seurata kuormituksen kehittymistä. Ihmisen aiheuttama ympäristökuormitus Etelä-Savossa on erittäin vähäistä verrattuna muuhun Suomeen. Etelä- Savosta puuttuu lähes kokonaan suuret teollisuuslaitokset, jotka ovat suuria piste-kuormittajia. Maakunnan asukasmäärä ja –tiheys ovat pieniä verrattuna keskimäärin muuhun Suomeen, jolloin yhdyskuntien pistekuormittajat (esim. voimalaitokset ja jätevedenpuhdistamot) ovat kooltaan melko pieniä ja kuormitus vähäistä.
Subject (ysa): Etelä-Savo
ympäristökuormitus
vesi
ilma
maaperä
jätehuolto
fosfori
typpi
hiilidioksidi
typen oksidit
hiukkaset


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record