Vesikasvien niittojen vaikuttavuusselvitys

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42959

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ESAra_1_2009.pdf 2.041Mb PDF View/Open
Title: Vesikasvien niittojen vaikuttavuusselvitys
Author: Pusa, Tarja
Publisher: Etelä-Savon ympäristökeskus
Date: 2009-01-01
Belongs to series: ESAra 1/2009
ISBN: 978-952-11-3359-6
ISSN: 1796-184X
URI: http://hdl.handle.net/10138/42959
Abstract: Vesikasvien niitto on ollut osa Etelä-Savon ympäristökeskuksen vesistöjen kunnostustoimintaa jo parinkymmenen vuoden ajan. Keskitetympää niittoto-iminta on ollut vuodesta 1999, jolloin nykyiset menettelytavat tulivat käyttöön. Vesistökunnostuksilla ja niitoilla osana tätä toimintaa on merkitystä paitsi maakunnan omien asukkaiden kannalta, myös täällä lomailevien ja kesämökkiläisten viihtyvyyden kannalta. Maakunnan vetovoima kesämök-kipaikkana on vahva. Etelä-Savossa on rantaviivaa noin 31300 km ja noin 43450 loma-asuntoa eli 1,4 loma-asuntoa rantakilometriä kohti. Selvityksessä tarkastellaan vesikasveja ja niiden poiston vaikutuksia niitto-ohjelmassa vuosina 1999 – 2005 olleilla vesistöllä. Selvityksessä esitellään erilaisia vesikasvien poistomenetelmiä ja niittokunnostusten toimintamalli Etelä-Savon ympäristökeskuksessa, tarkastellaan niittojen vaikutuksia kas-villisuuteen kohdejärvillä ja vaikutuksia asukkaiden kannalta. Etelä-Savon ympäristökeskuksen toimintatapa vesikasvien niitoissa on ollut hyvä. Niitot on suunniteltu hyvin ja niittojen vaikutukset vesistöön on otettu hyvin huomioon. Ajantasaista tutkimustietoa on sekä tuotettu että hyödyn-netty. Omista kokemuksista pitkään jatkuneen toiminnan aikana on ollut paljon hyötyä. Tulokset ovat olleet positiivisia suurimmassa osassa tämän selvityksen kohteista. Niittotoiminta on mitä suurimmassa määrin sekä Etelä-Savon ympäristöohjelman tavoitteiden että Etelä-Savon ympäristöke-skuksen strategian mukaista.
Subject (ysa): vesikasvillisuus
järvet
virkistyskäyttö
vedenlaatu
Etelä-Savo


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record