Metsäjärvien tila ja tulevaisuus

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42968

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PKAra_8_2007.pdf 5.418Mb PDF View/Open
Title: Metsäjärvien tila ja tulevaisuus
Author: Kukkonen, Mina; Hassinen, Aki; Holopainen, Anna-Liisa; Hynynen, Juhani; Kekeäläinen, Jukka; Leppä, Markus; Niinioja, Riitta; Nykänen, Jukka; Viljanen, Markku; Luotonen, Hannu
Publisher: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Date: 2007-12-03
Language: fi
Belongs to series: PKAra 8/2007
ISBN: 978-952-11-2876-9
ISSN: 1796-1882
URI: http://hdl.handle.net/10138/42968
Abstract: Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa vuonna 2004 käynnistetyn ”Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen” – hankkeen tavoitteena oli selvittää 16 pohjoiskarjalaisen, hajakuormituksen rasittaman metsäjärven ekologista tilaa, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä arvioida järvien kunnostustarvetta. Ekologisen tilan arvio tehtiin kasviplanktonin, pohjaeläinten, vesikasvien ja/tai kalaston perusteella. Veden laadun kehitystä selvitettiin pohjasedimentin piilevien avulla. Vedenlaatuun vaikuttavina tekijöinä määritettiin valuma-alueen maankäyttö ja kuormitus sekä järven ominaispiirteet. Tulosten mukaan hankejärvistä suurin osa oli erinomaisessa tai vähintään hyvässä kunnossa, joskin järvien ekologisen tilan arvio saattoi eri biologisten luokittelutekijöiden välillä vaihdella huomattavastikin. Vuonna 2000 hyväksytty Euroopan unionin vesipuitedirektiivi (EU 2000) velvoittaa vesien hyvää tilaa vuoteen 2015 mennessä. Pohjoisen havumetsävyöhykkeen biologisesti ainutlaatuisen ja monimuotoisen vesiluonnon säilymisen edellytyksenä on vesiensuojelun huomioiminen valuma-alueella suunniteltaessa ja toteutettaessa maankäyttöön liittyviä toimenpiteitä. Oirehtivilla metsäjärvillä ja niiden valuma-alueilla tulisi myös kunnostustoimenpiteet aloittaa heti.
Subject (ysa): Humusjärvet
Pohjois-Karjala
rehevöityminen
metsätalous
hajakuormitus
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-accessrights:


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record