Kymmenen metsäjärven vesikasvikartoitus

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42973

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PKAra_7_2007.pdf 1.393Mb PDF View/Open
Title: Kymmenen metsäjärven vesikasvikartoitus
Author: Hynynen, Juhani; Aalto, Aira; Harju, Tuija
Publisher: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Date: 2007-12-03
Language: fi
Belongs to series: PKAra 7/2007
ISBN: 978-952-11-2874-5
ISSN: 1796-1882
URI: http://hdl.handle.net/10138/42973
Abstract: Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen -hankkeen vesikasviosiossa arvioitiin kymmenen hajakuormituksen rasittaman metsäjärven ekologista tilaa vesikasvien perusteella. Kohdejärvistä osa oli veden ravinteisuuden perusteella lähellä luonnontilaa, osa lievästi rehevöityneitä ja osa rehevöityneitä. Järvistä osa oli latvajärviä ja osa alempana vesistöalueilla sijaitsevia. Tutkittujen järvien todettiin pääsääntöisesti olevan vesikasvillisuuden lajistokoostumuksen ja runsauden perusteella ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Kolme järvistä ei saavuttanut vähintään hyvä tilaa. Luokitusta tulee kuitenkin pitää suuntaa antavana, koska pohjoiskarjalaiset järvet erosivat vesikasvilajistoltaan ja kasvillisuuden runsaudeltaan vertailujärvinä käytetyistä pohjois- ja eteläsavolaisista sekä kainuulaisista järvistä. Luotettavampi luokittelu vaatisi vertailujärvien sijoittumista maantieteellisesti lähelle kohdejärviä. Vertailujärvien tulisi myös olla valuma-alueiden maankäytöltään ja morfologialtaan samantyyppisiä kohdejärvien kanssa.
Subject (ysa): Humusjärvet
Pohjois-Karjala
vesikasvit
rehevöityminen
metsätalous
hajakuormitus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record