Kymmenen metsäjärven vesikasvikartoitus

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42973

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
PKAra_7_2007.pdf 1.393MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kymmenen metsäjärven vesikasvikartoitus
Tekijä: Hynynen, Juhani; Aalto, Aira; Harju, Tuija
Julkaisija: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Päiväys: 2007-12-03
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: PKAra 7/2007
ISBN: 978-952-11-2874-5
ISSN: 1796-1882
URI: http://hdl.handle.net/10138/42973
Tiivistelmä: Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen -hankkeen vesikasviosiossa arvioitiin kymmenen hajakuormituksen rasittaman metsäjärven ekologista tilaa vesikasvien perusteella. Kohdejärvistä osa oli veden ravinteisuuden perusteella lähellä luonnontilaa, osa lievästi rehevöityneitä ja osa rehevöityneitä. Järvistä osa oli latvajärviä ja osa alempana vesistöalueilla sijaitsevia. Tutkittujen järvien todettiin pääsääntöisesti olevan vesikasvillisuuden lajistokoostumuksen ja runsauden perusteella ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Kolme järvistä ei saavuttanut vähintään hyvä tilaa. Luokitusta tulee kuitenkin pitää suuntaa antavana, koska pohjoiskarjalaiset järvet erosivat vesikasvilajistoltaan ja kasvillisuuden runsaudeltaan vertailujärvinä käytetyistä pohjois- ja eteläsavolaisista sekä kainuulaisista järvistä. Luotettavampi luokittelu vaatisi vertailujärvien sijoittumista maantieteellisesti lähelle kohdejärviä. Vertailujärvien tulisi myös olla valuma-alueiden maankäytöltään ja morfologialtaan samantyyppisiä kohdejärvien kanssa.
Asiasanat (ysa): Humusjärvet
Pohjois-Karjala
vesikasvit
rehevöityminen
metsätalous
hajakuormitus


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot