Kymmenen metsäjärven vesikasvikartoitus

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42973

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
PKAra_7_2007.pdf 1.393Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Kymmenen metsäjärven vesikasvikartoitus
Författare: Hynynen, Juhani; Aalto, Aira; Harju, Tuija
Utgivare: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Datum: 2007-12-03
Språk: fi
Tillhör serie: PKAra 7/2007
ISBN: 978-952-11-2874-5
ISSN: 1796-1882
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/42973
Abstrakt: Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen -hankkeen vesikasviosiossa arvioitiin kymmenen hajakuormituksen rasittaman metsäjärven ekologista tilaa vesikasvien perusteella. Kohdejärvistä osa oli veden ravinteisuuden perusteella lähellä luonnontilaa, osa lievästi rehevöityneitä ja osa rehevöityneitä. Järvistä osa oli latvajärviä ja osa alempana vesistöalueilla sijaitsevia. Tutkittujen järvien todettiin pääsääntöisesti olevan vesikasvillisuuden lajistokoostumuksen ja runsauden perusteella ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Kolme järvistä ei saavuttanut vähintään hyvä tilaa. Luokitusta tulee kuitenkin pitää suuntaa antavana, koska pohjoiskarjalaiset järvet erosivat vesikasvilajistoltaan ja kasvillisuuden runsaudeltaan vertailujärvinä käytetyistä pohjois- ja eteläsavolaisista sekä kainuulaisista järvistä. Luotettavampi luokittelu vaatisi vertailujärvien sijoittumista maantieteellisesti lähelle kohdejärviä. Vertailujärvien tulisi myös olla valuma-alueiden maankäytöltään ja morfologialtaan samantyyppisiä kohdejärvien kanssa.
Subject (ysa): Humusjärvet
Pohjois-Karjala
vesikasvit
rehevöityminen
metsätalous
hajakuormitus


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post