Kymmenen metsäjärven vesikasvikartoitus

Show simple item record

dc.contributor.author Hynynen, Juhani
dc.contributor.author Aalto, Aira
dc.contributor.author Harju, Tuija
dc.date.accessioned 2014-03-03T12:48:48Z
dc.date.available 2014-03-03T12:48:48Z
dc.date.issued 2007-12-03
dc.identifier.isbn 978-952-11-2874-5 fi
dc.identifier.issn 1796-1882 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42973
dc.description.abstract Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen -hankkeen vesikasviosiossa arvioitiin kymmenen hajakuormituksen rasittaman metsäjärven ekologista tilaa vesikasvien perusteella. Kohdejärvistä osa oli veden ravinteisuuden perusteella lähellä luonnontilaa, osa lievästi rehevöityneitä ja osa rehevöityneitä. Järvistä osa oli latvajärviä ja osa alempana vesistöalueilla sijaitsevia. Tutkittujen järvien todettiin pääsääntöisesti olevan vesikasvillisuuden lajistokoostumuksen ja runsauden perusteella ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Kolme järvistä ei saavuttanut vähintään hyvä tilaa. Luokitusta tulee kuitenkin pitää suuntaa antavana, koska pohjoiskarjalaiset järvet erosivat vesikasvilajistoltaan ja kasvillisuuden runsaudeltaan vertailujärvinä käytetyistä pohjois- ja eteläsavolaisista sekä kainuulaisista järvistä. Luotettavampi luokittelu vaatisi vertailujärvien sijoittumista maantieteellisesti lähelle kohdejärviä. Vertailujärvien tulisi myös olla valuma-alueiden maankäytöltään ja morfologialtaan samantyyppisiä kohdejärvien kanssa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Pohjois-Karjalan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries PKAra 7/2007 fi
dc.title Kymmenen metsäjärven vesikasvikartoitus fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa Humusjärvet fi
dc.subject.ysa Pohjois-Karjala fi
dc.subject.ysa vesikasvit fi
dc.subject.ysa rehevöityminen fi
dc.subject.ysa metsätalous fi
dc.subject.ysa hajakuormitus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PKAra_7_2007.pdf 1.393Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record