Kasviplankton ja vedenlaatu Pohjois-Karjalan metsäjärvissä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42975

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PKAra_6_2007.pdf 4.544Mb PDF View/Open
Title: Kasviplankton ja vedenlaatu Pohjois-Karjalan metsäjärvissä
Author: Holopainen, Anna-Liisa; Niinioja, Riitta; Kukkonen, Minna
Publisher: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Date: 2007-11-03
Language: fi
Belongs to series: PKAra 6/2007
ISBN: 978-952-11-2872-1
ISSN: 1796-1882
URI: http://hdl.handle.net/10138/42975
Abstract: Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa vuonna 2004 käynnistetyn ”Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen (POKAVESI)” – hankkeen tavoitteena on hajakuormituksen rasittamien tummavetisten järvien ekologisen tilan arviointi. Järvien valuma-alueella tehdyt metsätaloudelliset toimenpiteet näkyvät muutoksina vedenlaadussa, kohonneena kasviplanktonin biomassana ja muutoksina lajistossa. Kasviplanktonin biomassa oli suuri Koppelojärvessä ja Otmenjärvessä, sen sijaan Palojärvessä, Naarvanjärvessä ja Tuopanjärvessä biomassa oli ainoastaan hieman kohonnut. Tuopanjärveä lukuun ottamatta näissä edellä mainituissa viidessä järvessä biomassan valtaosan muodosti limalevä Gonyostomum semen (Raphidophyceae). Tätä levälajia tavattiin jonkin verran lähes kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa metsäjärvissä. Runsaimmat esiintymät tavattiin runsashumuksisissa järvissä. Koppelojärveen, joka luokitellaan ekologisen tilansa puolesta tyydyttävään tai välttävään luokkaan, kohdistuu laajalta lähivaluma- alueelta huomattava typpi- ja fosforikuormitus. Otmenjärvi, joka luokiteltiin kasviplanktonin perusteella ekologiselta tilaltaan hyvään tai tyydyttävään luokkaan, on matala, voimakkaasti humusvesien kuormittama järvi.
Subject (ysa): Humusjärvet
Pohjois-Karjala
plankton
vedenlaatu
rehevöityminen
metsätalous
hajakuormitus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record