Kasviplankton ja vedenlaatu Pohjois-Karjalan metsäjärvissä

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42975

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
PKAra_6_2007.pdf 4.544MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kasviplankton ja vedenlaatu Pohjois-Karjalan metsäjärvissä
Tekijä: Holopainen, Anna-Liisa; Niinioja, Riitta; Kukkonen, Minna
Julkaisija: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Päiväys: 2007-11-03
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: PKAra 6/2007
ISBN: 978-952-11-2872-1
ISSN: 1796-1882
URI: http://hdl.handle.net/10138/42975
Tiivistelmä: Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa vuonna 2004 käynnistetyn ”Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen (POKAVESI)” – hankkeen tavoitteena on hajakuormituksen rasittamien tummavetisten järvien ekologisen tilan arviointi. Järvien valuma-alueella tehdyt metsätaloudelliset toimenpiteet näkyvät muutoksina vedenlaadussa, kohonneena kasviplanktonin biomassana ja muutoksina lajistossa. Kasviplanktonin biomassa oli suuri Koppelojärvessä ja Otmenjärvessä, sen sijaan Palojärvessä, Naarvanjärvessä ja Tuopanjärvessä biomassa oli ainoastaan hieman kohonnut. Tuopanjärveä lukuun ottamatta näissä edellä mainituissa viidessä järvessä biomassan valtaosan muodosti limalevä Gonyostomum semen (Raphidophyceae). Tätä levälajia tavattiin jonkin verran lähes kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa metsäjärvissä. Runsaimmat esiintymät tavattiin runsashumuksisissa järvissä. Koppelojärveen, joka luokitellaan ekologisen tilansa puolesta tyydyttävään tai välttävään luokkaan, kohdistuu laajalta lähivaluma- alueelta huomattava typpi- ja fosforikuormitus. Otmenjärvi, joka luokiteltiin kasviplanktonin perusteella ekologiselta tilaltaan hyvään tai tyydyttävään luokkaan, on matala, voimakkaasti humusvesien kuormittama järvi.
Asiasanat (ysa): Humusjärvet
Pohjois-Karjala
plankton
vedenlaatu
rehevöityminen
metsätalous
hajakuormitus


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot