Kasviplankton ja vedenlaatu Pohjois-Karjalan metsäjärvissä

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42975

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
PKAra_6_2007.pdf 4.544Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Kasviplankton ja vedenlaatu Pohjois-Karjalan metsäjärvissä
Författare: Holopainen, Anna-Liisa; Niinioja, Riitta; Kukkonen, Minna
Utgivare: Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Datum: 2007-11-03
Språk: fi
Tillhör serie: PKAra 6/2007
ISBN: 978-952-11-2872-1
ISSN: 1796-1882
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/42975
Abstrakt: Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa vuonna 2004 käynnistetyn ”Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen (POKAVESI)” – hankkeen tavoitteena on hajakuormituksen rasittamien tummavetisten järvien ekologisen tilan arviointi. Järvien valuma-alueella tehdyt metsätaloudelliset toimenpiteet näkyvät muutoksina vedenlaadussa, kohonneena kasviplanktonin biomassana ja muutoksina lajistossa. Kasviplanktonin biomassa oli suuri Koppelojärvessä ja Otmenjärvessä, sen sijaan Palojärvessä, Naarvanjärvessä ja Tuopanjärvessä biomassa oli ainoastaan hieman kohonnut. Tuopanjärveä lukuun ottamatta näissä edellä mainituissa viidessä järvessä biomassan valtaosan muodosti limalevä Gonyostomum semen (Raphidophyceae). Tätä levälajia tavattiin jonkin verran lähes kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa metsäjärvissä. Runsaimmat esiintymät tavattiin runsashumuksisissa järvissä. Koppelojärveen, joka luokitellaan ekologisen tilansa puolesta tyydyttävään tai välttävään luokkaan, kohdistuu laajalta lähivaluma- alueelta huomattava typpi- ja fosforikuormitus. Otmenjärvi, joka luokiteltiin kasviplanktonin perusteella ekologiselta tilaltaan hyvään tai tyydyttävään luokkaan, on matala, voimakkaasti humusvesien kuormittama järvi.
Subject (ysa): Humusjärvet
Pohjois-Karjala
plankton
vedenlaatu
rehevöityminen
metsätalous
hajakuormitus


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post