Kasviplankton ja vedenlaatu Pohjois-Karjalan metsäjärvissä

Show simple item record

dc.contributor.author Holopainen, Anna-Liisa
dc.contributor.author Niinioja, Riitta
dc.contributor.author Kukkonen, Minna
dc.date.accessioned 2014-03-03T12:56:29Z
dc.date.available 2014-03-03T12:56:29Z
dc.date.issued 2007-11-03
dc.identifier.isbn 978-952-11-2872-1 fi
dc.identifier.issn 1796-1882 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42975
dc.description.abstract Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa vuonna 2004 käynnistetyn ”Pohjois-Karjalan vesistöjen tilan parantaminen (POKAVESI)” – hankkeen tavoitteena on hajakuormituksen rasittamien tummavetisten järvien ekologisen tilan arviointi. Järvien valuma-alueella tehdyt metsätaloudelliset toimenpiteet näkyvät muutoksina vedenlaadussa, kohonneena kasviplanktonin biomassana ja muutoksina lajistossa. Kasviplanktonin biomassa oli suuri Koppelojärvessä ja Otmenjärvessä, sen sijaan Palojärvessä, Naarvanjärvessä ja Tuopanjärvessä biomassa oli ainoastaan hieman kohonnut. Tuopanjärveä lukuun ottamatta näissä edellä mainituissa viidessä järvessä biomassan valtaosan muodosti limalevä Gonyostomum semen (Raphidophyceae). Tätä levälajia tavattiin jonkin verran lähes kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa metsäjärvissä. Runsaimmat esiintymät tavattiin runsashumuksisissa järvissä. Koppelojärveen, joka luokitellaan ekologisen tilansa puolesta tyydyttävään tai välttävään luokkaan, kohdistuu laajalta lähivaluma- alueelta huomattava typpi- ja fosforikuormitus. Otmenjärvi, joka luokiteltiin kasviplanktonin perusteella ekologiselta tilaltaan hyvään tai tyydyttävään luokkaan, on matala, voimakkaasti humusvesien kuormittama järvi. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Pohjois-Karjalan ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries PKAra 6/2007 fi
dc.title Kasviplankton ja vedenlaatu Pohjois-Karjalan metsäjärvissä fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa Humusjärvet fi
dc.subject.ysa Pohjois-Karjala fi
dc.subject.ysa plankton fi
dc.subject.ysa vedenlaatu fi
dc.subject.ysa rehevöityminen fi
dc.subject.ysa metsätalous fi
dc.subject.ysa hajakuormitus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PKAra_6_2007.pdf 4.544Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record