Pukkiselän Natura 2000 –alueen hoitosuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42980

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ESAra_3_2009.pdf 3.231Mb PDF View/Open
Title: Pukkiselän Natura 2000 –alueen hoitosuunnitelma
Author: Leka, Jarkko; Puhakainen, Lauri; Ustinov, Arto
Publisher: Etelä-Savon ympäristökeskus
Date: 2009-08-01
Language: fi
Belongs to series: ESAra 3/2009
ISBN: 978-952-11-3530-9
ISSN: 1796-184X
URI: http://hdl.handle.net/10138/42980
Abstract: Kangasniemellä sijaitseva Pukkiselkä kuuluu sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan että Natura 2000 –verkostoon. Pukkiselkää luonnehtivat laajat korte- ja saravaltaiset luhdat, eteläosassa sijaitseva 10 hehtaarin kokoinen avovesialue sekä maisemaa jakavat metsäiset saaret. Järven vesilinnustoa uhkaa varsin nopeasti etenevä vesialueen umpeenkasvu, jonka syinä ovat olleet vesialueen mataluus sekä valuma-alueelta järveen päätynyt suuri kiintoaine- ja ravinnekuormitus. Etelä-Savon ympäristökeskuksen laatimassa Etelä-Savon Natura 2000 –verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa Pukkiselkä luokiteltiinkin kohteeksi, jolla on kiireellinen hoitosuunnittelun tarve. Nyt valmistuneessa hoitosuunnitelmassa lintuvesialueelle esitetään ruoppauksia, joihin sisältyy sekä väylien että laajempien lampareiden tekeminen. Hoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen maanomistajien, osakaskuntien ja sidosryhmien kanssa. Hoidon suunnittelussa ovat pääpainona olleet linnustonsuojelulliset arvot, mutta mahdollisuuksien mukaan on pyritty ottamaan huomioon myös järven virkistyskäyttön tarpeita.
Subject (ysa): Natura 2000


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record