Pukkiselän Natura 2000 –alueen hoitosuunnitelma

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/42980

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
ESAra_3_2009.pdf 3.231MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Pukkiselän Natura 2000 –alueen hoitosuunnitelma
Tekijä: Leka, Jarkko; Puhakainen, Lauri; Ustinov, Arto
Julkaisija: Etelä-Savon ympäristökeskus
Päiväys: 2009-08-01
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: ESAra 3/2009
ISBN: 978-952-11-3530-9
ISSN: 1796-184X
URI: http://hdl.handle.net/10138/42980
Tiivistelmä: Kangasniemellä sijaitseva Pukkiselkä kuuluu sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan että Natura 2000 –verkostoon. Pukkiselkää luonnehtivat laajat korte- ja saravaltaiset luhdat, eteläosassa sijaitseva 10 hehtaarin kokoinen avovesialue sekä maisemaa jakavat metsäiset saaret. Järven vesilinnustoa uhkaa varsin nopeasti etenevä vesialueen umpeenkasvu, jonka syinä ovat olleet vesialueen mataluus sekä valuma-alueelta järveen päätynyt suuri kiintoaine- ja ravinnekuormitus. Etelä-Savon ympäristökeskuksen laatimassa Etelä-Savon Natura 2000 –verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa Pukkiselkä luokiteltiinkin kohteeksi, jolla on kiireellinen hoitosuunnittelun tarve. Nyt valmistuneessa hoitosuunnitelmassa lintuvesialueelle esitetään ruoppauksia, joihin sisältyy sekä väylien että laajempien lampareiden tekeminen. Hoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen maanomistajien, osakaskuntien ja sidosryhmien kanssa. Hoidon suunnittelussa ovat pääpainona olleet linnustonsuojelulliset arvot, mutta mahdollisuuksien mukaan on pyritty ottamaan huomioon myös järven virkistyskäyttön tarpeita.
Asiasanat (ysa): Natura 2000


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot