Pukkiselän Natura 2000 –alueen hoitosuunnitelma

Show simple item record

dc.contributor.author Leka, Jarkko
dc.contributor.author Puhakainen, Lauri
dc.contributor.author Ustinov, Arto
dc.date.accessioned 2014-03-03T13:57:39Z
dc.date.available 2014-03-03T13:57:39Z
dc.date.issued 2009-08-01
dc.identifier.isbn 978-952-11-3530-9 fi
dc.identifier.issn 1796-184X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42980
dc.description.abstract Kangasniemellä sijaitseva Pukkiselkä kuuluu sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan että Natura 2000 –verkostoon. Pukkiselkää luonnehtivat laajat korte- ja saravaltaiset luhdat, eteläosassa sijaitseva 10 hehtaarin kokoinen avovesialue sekä maisemaa jakavat metsäiset saaret. Järven vesilinnustoa uhkaa varsin nopeasti etenevä vesialueen umpeenkasvu, jonka syinä ovat olleet vesialueen mataluus sekä valuma-alueelta järveen päätynyt suuri kiintoaine- ja ravinnekuormitus. Etelä-Savon ympäristökeskuksen laatimassa Etelä-Savon Natura 2000 –verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa Pukkiselkä luokiteltiinkin kohteeksi, jolla on kiireellinen hoitosuunnittelun tarve. Nyt valmistuneessa hoitosuunnitelmassa lintuvesialueelle esitetään ruoppauksia, joihin sisältyy sekä väylien että laajempien lampareiden tekeminen. Hoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen maanomistajien, osakaskuntien ja sidosryhmien kanssa. Hoidon suunnittelussa ovat pääpainona olleet linnustonsuojelulliset arvot, mutta mahdollisuuksien mukaan on pyritty ottamaan huomioon myös järven virkistyskäyttön tarpeita. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Etelä-Savon ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries ESAra 3/2009 fi
dc.title Pukkiselän Natura 2000 –alueen hoitosuunnitelma fi
dc.type Kirja
dc.subject.ysa Natura 2000 fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ESAra_3_2009.pdf 3.231Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record