Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen julkaisuja ja raportteja

 

Recent Submissions

 • Muukkonen, Petteri (Department of Geosciences and Geography, 2021)
  C20
 • Muukkonen, Petteri (Department of Geosciences and Geography, 2020)
  Department of Geosciences and Geography C19
 • Aroalho, Sari; Viertola, Julia (Department of Geosciences and Geography, 2020)
  Department of Geosciences and Geography C18
 • Kujala, Sanna; Muukkonen, Petteri (2019)
  Department of Geosciences and Geography C17
 • Ratvio, Rami; Hakala, Anna; Siitonen, Olli; Lehtonen, Jaakko; Rieder, Daniel; Oittinen, Riikka; Kuusimäki, Aino; Wikblad, Frida; Kinnunen, Anni (2019)
  Department of Geosciences and Geography C15
  Tilapioneerit is a project course organised by the University of Helsinki, which studies and promotes the temporary use of underused premises or premises undergoing a change of use in the Helsinki Metropolitan Area. It approaches the development of areas from a multidisciplinary viewpoint and makes use of project-based learning techniques in current and real life environments. On the course, students seek fresh and unprejudiced ideas on how the premises can be used. These ideas are tested in urban festival produced by the students as well as in different short-term trials at the acquired space. Within a six weeks course students get acquainted with temporary uses, circular economy and urban development while creating their own ideas and experiments for temporary uses. The course is based on project-based learning approach supporting students’ action competence. “Tilapioneerit (Urban Pioneers): Teacher’s guide to project course with impact” has been produced as part of a project “Circular economy teaching for all levels of education” funded by The Finnish Innovation Fund Sitra in 2017–2019. The guide aims to support teachers and educational staff in organizing a project course in the neighbourhood of the school. The teaching material can be adapted to multidisciplinary education in universities, universities of applied sciences and upper secondary education.
 • Tyysjärvi, Vilna; Muukkonen, Petteri (Helsinki University, Department of Geosciences and Geography, 2018)
  Department of Geosciences and Geography C14
 • Willberg, Elias; Muukkonen, Petteri; Toivonen, Tuuli (Department of Geosciences and Geography, 2017)
  Department of Geosciences and Geography C13
  Geoinformatiikan opetus suomalaisissa yliopistoissa muuttuu vauhdilla. Muutoksen taustalla on yhtäällä yliopistojen koulutusohjelmien yleiset muutokset ja toisaalta alan yleisen yleinen kehitysvauhti. Nopeasti muuttuvassa ympäristöstä nykytilan ymmärryksen rooli korostuu. Tämä raportti kartoittaa geoinformatiikan yliopisto-opetuksen tilaa Suomessa lukuvuonna 2016-2017. Se kokoaa yhteen opetuksen tarjontaa, sisältöjä ja laajuuksia kuudessa geoinformatiikkaa eniten opettavassa yliopistossa Suomessa. Selvitys laadittiiin geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINETin puitteissa ja tarkastelussa ovat olleet mukana kaikki verkoston jäsenyliopistot. Tarkastelun kimmokkeena oli Helsingin geotieteiden ja maantieteen laitoksen tarve uudistaa geoinformatiikan opetusta syksystä 2017 alkaen, mutta tarkastelu tehtiin yhteistyössä geoinformatiikkaa opettavien laitosten kanssa. Tiedot kerättiin opetustaulukkoon, johon kurssien perustietojen lisäksi listattiin myös kuinka syvällisesti mikin kurssi käsitteli geoinformatiikan eri sisältöjä. Lopuksi vastuuhenkilöt kultakin laitokselta tarkistivat ja täydensivät taulukon tietoja. Tulokset osoittavat, että geoinformatiikan kursseja on paljon tarjolla Suomen yliopistoissa ja ylempään korkeakoulututkintoon geoinformatiikassa on mahdollisuus neljässä yliopistossa. Opetus painottuu syventäviin opintoihin ja se annetaan kanditasolla pääosin suomeksi, mutta maisterivaiheessa lähinnä englanniksi. Opetuksen painopiste on erilaisissa analyyseissa, datan keräämisessä ja tuottamisessa, sekä sen hallinnassa. Kaikkiaan geoinformatiikan teknisempiä osa-alueita opetetaan melko vähän, ja saattaa olla, että niille olisi enemmänkin kysyntää. Erikoistumista laitosten välillä on havaittavissa, sillä opetuksen sisällöissä on selvästi erilaisia painotuksia laitosten välillä. Geoinformatiikan opetuksen yhtenä haasteena onkin yhtäällä valmistaa opiskelijoita mahdollisimman hyvin työelämään ja toisaalta kehittää heidän kriittistä ajattelukykyään. Osaamisen tarpeiden muuttuessa yhteistyön lisääminen yliopiston ja yhteiskunnankin eri toimijoiden välillä on entistä tärkeämpää. Tulevaisuudessa geoinformatiikka todennäköisesti jatkaa leviämistään uusille aloille ja myös tässä kehityksessä geoinformatiikkaa opettavilla yksiköillä on tärkeä rooli.
 • Salonen, Maria; Tenkanen, Henrikki; Toivonen, Tuuli (Department of Geosciences and Geography, 2015)
  Department of Geosciences and Geography C9
 • Norppa, Miika (Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen laitos, 2017)
  Department of Geosciences and Geography C12
 • Hohenthal, Johanna; Räsänen, Marinka; Owidi, Emmah; Adndersson, Belinda; Minoia, Paola; Pellikka, Petri (Department of Geosciences and Geography, 2015)
  Department of Geosciences and Geography C11
 • Pellinen, Sini; Minoia, Paola (Department of Geosciences And Geography, University of Helsinki, 2013)
  Expedition Reports of Department of Geosciences And Geography, University of Helsinki 1
 • Minoia, Paola; Kaakinen, Inka (2012)
  Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen raportteja 49
 • Mõttus, Matti (University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography, 2012)
  Department of Geosciences and Geography C7
 • Söderström, Panu; Schulman, Harry (Geotieteiden ja maantieteen laitos, 2012)
  Department of Geosciences and Geography C6
 • Niemenmaa, Vivi (Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, 2001)
  Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 42
 • Laita, Samuli; Urjankangas, Hanna (Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, 2002)
  Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 43
 • Laita, Samuli; Lindqvist, Arto (Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, 2003)
  Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 44
 • Koskela, Hille (Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, 2004)
  Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 45
 • Puustinen, Jenni; Väliniemi, Jenni (Helsingin yliopiston maantieteen laitos, 2004)
  Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 46
 • Roininen, Janne; Maukonen, Sanna (Helsingin yliopiston maantieteen laitos, 2004)
  Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 47

View more